Sa oled siin

Maksusoodustustest

 

2016

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • maksuvaba tulu – 2016. aastal 2040 eurot
 • täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 2016. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • täiendava maksuvaba tulu pensioni korral – saadud pensioni summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2700 eurot aastas
 • täiendava maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral – saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 768 eurot aastas
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Madalapalgalise töötaja tagasimakset saab isik taotleda koos tuludeklaratsiooni esitamisega.

2015

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • maksuvaba tulu – 2015. aastal 1848 eurot
 • täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 2015. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • täiendava maksuvaba tulu pensioni korral – saadud pensioni summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2640 eurot aastas
 • täiendava maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral – saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 768 eurot aastas
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused – rakendatakse 5%-list mahaarvamise piirangut
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Kui maksusoodustused on aasta kestel tulumaksu kinnipidamisel täies ulatuses arvesse võetud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

 

 

04.11.2016