Näited 2019

Alljärgnevalt toome näited deklareerimise kohta, kui teise lepinguriigi resident saab Eestist maksustatavat tulu:

Näide 1.

Läti resident töötas 5 kuud Eesti tööandja juures Eestis. Tööandja pidas igal kuul väljamakselt summas 2000 eurot kinni tulumaksu 20%, arvates maha kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1,6%, seega kinnipeetud tulumaksu summa on 1968 eurot = (10 000 – 160) × 0,20. Läti residendi Eestis maksustatav tulu oli 10 000 eurot, Lätis teenis ta samal aastal kokku 2500 eurot.

Eestis maksustatav tulu on seega 80% maksustamisperioodi maksustatavast tulust ning Läti residendil on õigus esitada Eestis residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon ning arvata Eestis maksustatavast tulust maha tulumaksuseaduses residendile lubatud kuludest 80%. Läti residendil on kaks alla 17aastast last ning ta tegi koolituskulusid 200 euro eest.

Eesti tulud 10 000
Eestis aasta jooksul kinnipeetud tulumaks 1968
Eestis kinnipeetud töötuskindlustusmakse 160
Maksuvaba tulu 6000
Täiendav lapse maksuvabastus 1848
Koolituskulu 200
Kokku mahaarvamised 6598 [(6000 + 1848 + 200) × 0,8] + 160
Eestis maksustatav tulu 3402 (10 000 – 6598)
Lõplik tulumaks 680,40 (3402 × 0,20)
Tagastamisele kuulub tulumaks 1287,60 (1968 – 680,40)
Näide 2.

Saksa resident on soetanud endale korteri Pärnus, mille välja rentimise eest äriühingule teenib ta aastas 5000 eurot. Aasta jooksul on äriühing pidanud renditulult tulumaksu kinni 20% ehk 1000 eurot (5000 × 20% = 1000). Välisriigist saadud tulud on 6500 eurot (deklareeritakse tuludeklaratsiooni tabelis 8.9). Seega on Saksa residendi kogu maksustamisperioodi maksustatav tulu 11 500 eurot (5000 + 6500 = 11 500), millest Eesti tulu (5000 eurot) moodustab 43,4782%.

Eestis saab maksuvaba tulu proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga (antud näite puhul 43,4782% ulatuses) tema kogutulu suhtes.

Eesti tulud 5000
Eestis aasta jooksul kinnipeetud tulumaks 1000
Maksusoodustusena arvesse võetud maksuvaba tulu 1129,75 (6000 × 0,434782)
Eestis maksustatav tulu 3870,25 (5000 – 1129,75)
Lõplik tulumaks 774,05 (3870,25 × 20%)
Tagastamisele kuuluv tulumaks 225,95 (1000 – 774,05)
Näide 3. Kui teise lepinguriigi resident saab tulu, mis ületab maksuvaba tulu

Saksa resident on soetanud endale korteri Pärnus, mille välja rentimise eest äriühingule teenib ta aastas 18 000 eurot. Aasta jooksul on äriühing pidanud renditulult tulumaksu kinni 20% ehk 3600 eurot (18 000 × 20% = 3600). Välisriigist saadud tulud moodustab kokku 14 500 eurot (deklareeritakse tuludeklaratsiooni tabelis 8.9). Seega on Saksa residendi kogu maksustamisperioodi maksustatav tulu 32 500 eurot (18 000 + 14 500 = 32 500).

Kuna Saksa residendi kogu maailma tulu ületab summa, millele Eestis maksuvaba kohaldatakse, siis Eestis kinnipeetud tulumaksu ei tagastata.

20.12.2019