Sa oled siin

Koolituskulust üldiselt

 

2016

Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:

 • riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses;
 • avalik-õiguslikus ülikoolis;
 • erakoolis, millel on antud õppekava osas tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia
  või
 • eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses või nende poolt korraldatavatel tasulistel kursustel.

Seda, kas koolil on olemas kehtiv registreering ning mis liiki koolitusele (taseme-, täiendus- või huvikoolitus) see on, saab kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Alates 2016. aastast ei saa AM-, A-, B-kategooriate ja A1-, A2-, B1-alamkategooriate mootorsõidukijuhi õppe kulu tulust maha arvata. Samuti ei saa enam tulust maha arvata täiskasvanute (alates 18. eluaastast k.a) huvikoolituse kulu.

Koolituskulude tasumisel tuleb hoolt kanda, et koolitusasutusele oleks teada inimese nimi ja isikukood. Kui koolituskulu tasutakse kellegi teise (näiteks lapse) eest, tuleb koolitusasutusele teatada nii koolitatava (kelle eest koolituskulu tasutakse) nimi ja isikukood kui ka enda nimi ja isikukood. Koolituskulu tasunud isiku andmete esitamine on väga oluline juhul, kui koolitataval ei ole tulusid, millest koolituskulu maha arvata.

Koolituskulusid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Näiteks, kui inimese ainus tulu on Eesti äriühingutelt saadud dividendid, siis ei ole tal maksustavat tulu, millest koolituskulusid maha arvata.

Koolituskulu ei saa tulust maha arvata, kui see tehakse tulumaksuga mittemaksustatavast stipendiumist. Näiteks ei ole lubatud tulust maha arvata riigikeele kursuse eest makstud koolituskulu, kui selle hüvitamiseks saadakse mittemaksustatavat stipendiumit või kui juriidiline isik on koolituskulu hüvitanud.

Õppematerjalide (kirjatarvete, vihikute, raamatute, sõnaraamatute jmt) eest eraldi tasutud summasid maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Koolituskulude eeltäidetud andmed

Kõik haridusasutused esitavad 1. veebruariks 2017 Maksu- ja Tolliametile andmed inimeste poolt eelmisel aastal õppeasutusele tasutud koolituskulude kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab koolituskulude andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui eeltäidetud deklaratsioonil ei ole koolituskulude andmeid või need erinevad teadaolevatest, siis tuleks pöörduda haridusasutuse poole ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või andmed parandada.

Eeltäidetud deklaratsioonil võib ka ise paranduse teha, kuid sel juhul võib Maksu- ja Tolliamet paluda esitada haridusasutuse väljastatud tõendi koolituskulude tasumise kohta.

Haridusasutuse väljastatud dokument raha vastuvõtmise kohta ei ole nõuetekohane koolituskulu tõend.

Lasteaiatasud

Tulust saab maha arvata ka haridusasutusena tegutseva lasteaia osalustasu.

Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

 

2015

Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:

 • riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses;
 • avalik-õiguslikus ülikoolis;
 • erakoolis, millel on antud õppekava osas koolitus- või tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia
  või
 • eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses või nende poolt korraldatavatel tasulistel kursustel

Seda, kas koolil on olemas kehtiv koolitus- või tegevusluba või registreering, saab kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Koolituskulude tasumisel tuleb hoolt kanda, et koolitusasutusele oleks teada inimese nimi ja isikukood. Kui koolituskulu tasutakse kellegi teise (näiteks lapse) eest, tuleb koolitusasutusele teatada nii koolitatava (kelle eest koolituskulu tasutakse) nimi ja isikukood kui ka enda nimi ja isikukood. Koolituskulu tasunud isiku andmete esitamine on väga oluline juhul, kui koolitataval ei ole tulusid, millest koolituskulu maha arvata.

Koolituskulusid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Näiteks, kui inimese ainus tulu on Eesti äriühingutelt saadud dividendid, siis ei ole tal maksustavat tulu, millest koolituskulusid maha arvata.

Koolituskulu ei saa tulust maha arvata, kui see tehakse tulumaksuga mittemaksustatavast stipendiumist. Näiteks ei ole lubatud tulust maha arvata riigikeele kursuse eest makstud koolituskulu, kui selle hüvitamiseks saadakse mittemaksustatavat stipendiumit või kui juriidiline isik on koolituskulu hüvitanud.

Õppematerjalide (kirjatarvete, vihikute, raamatute, sõnaraamatute jmt) eest eraldi tasutud summasid maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Koolituskulude eeltäidetud andmed

Kõik haridusasutused, ülikoolid ja koolid esitavad 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile andmed inimeste poolt eelmisel aastal õppeasutusele tasutud koolituskulude kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab koolituskulude andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui eeltäidetud deklaratsioonil ei ole koolituskulude andmeid või need erinevad teadaolevatest, siis tuleks pöörduda haridusasutuse poole ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või andmed parandada.

Eeltäidetud deklaratsioonil võib ka ise paranduse teha, kuid sel juhul võib Maksu- ja Tolliamet paluda esitada haridusasutuse väljastatud tõendi koolituskulude tasumise kohta.

Haridusasutuse väljastatud dokument raha vastuvõtmise kohta ei ole nõuetekohane koolituskulu tõend.

Lasteaiatasud

Tulust saab maha arvata ka haridusasutusena tegutseva lasteaia osalustasu.

Kui lasteaed korraldab lisaks muid koolitus- või haridustegevusi või kursusi (võõrkeel, ujumisõpetus vms) ja toob selle eraldi koolituskuluna välja, käsitletakse ka neid summasid koolituskuluna, millele laieneb maksusoodustus.

Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

Autokool

(alljärgnev info kehtib kuni 2015. a tulude deklareerimiseni)

Koolitusluba omavas autokoolis õppimise eest makstud summad on koolituskulud ning need võib tulust maha arvata.

Koolituskulu ei ole eksami vastuvõtmise eest tasutud riigilõiv.

 

13.01.2017