Sa oled siin

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetuse saamine

Olenevalt metsa võõrandamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Siinkohal on oluline teada, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega või vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Kasvava metsa ja raiutud metsamaterjali müügist saadud kasu võib mitteettevõtja edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Alates 2020. aastast on lisaks kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu edasikandmisele võimalik edasi kanda ka Natura 2000 erametsamaa toetust.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel ning Natura 2000 erametsamaa toetuse saamisel on võimalik metsa majandamisega seonduvad dokumentaalselt tõendatud kulud maha arvata samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura toetusest, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik metsa majandamise tegevuse kohta esitanud Keskkonnaametile metsateatise ning Keskkonnaamet on lubanud kavandatud tegevuse

Kui kinnistul, millelt metsa võõrandati, on soetusmaksumus, võib osa soetamismaksumusest tulust maha arvata. Kinnistu hilisemal võõrandamisel ei saa seda osa soetusmaksumusest enam arvesse võtta.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus deklareeritakse vormi A tabelis 6.2. Näidata tuleb ka kinnistu number ja aadress, millelt raieõigust või metsamaterjali võõrandati või millele Natura toetust saadi.

Ettevõtja (FIE) deklareerib kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse vormi E kolmandas osas ridadel 3.1.1 ja 3.1.2. Maksustamine toimub ettevõtlustulu maksustamise reeglite alusel.

06.11.2020