Sa oled siin

Metsamaterjali või raieõiguse võõrandamisest saadud tulu deklareerimisest 2016. aastal

Tulumaksuseaduse § 37 lg-d 8–10 sätestavad kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu (edaspidi metsatulu) maksustamisel ning deklareerimisel residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Metsa võõrandamisega ja metsa majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud on lubatud maksumaksjal metsatulust maha arvata, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatavad tegevused.

Metsa võõrandamisega tekkinud kasu või kulude arvestus toimub tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ning edasikantud kasu või kulude arvestus aastate lõikes toimub tabeli 6.2 lisal.

Erikorra kohaselt on eelpool nimetatud võõrandamisega seotud kulud lubatud maksumaksjal metsatuludest maha arvata samal (kulu tegemise aastal) või kolmel järgneval maksustamisperioodil. See tähendab seda, et kui metsatulu saamise aastal tehtud võõrandamisega seotud kulud on suuremad kui metsatulu kokku, võib ülejäägi edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Tuludeklaratsiooni täitmise lihtsustamiseks leiate näited järgnevast juhendmaterjalist (376.01 KB, PDF).
 

29.11.2018