Sa oled siin

Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerimisest 2020. aasta tuludeklaratsioonis

Alates 2020. aastast on kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamise reeglistik kehtiv ka Natura 2000 erametsamaa toetusele.

Natura 2000 erametsamaa toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Samuti on 2020. aasta algusest kehtiv ka lisasoodustus, mis lubab raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest peale kulude mahaarvamist täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Need 2020. aasta tulumaksuseaduse täiendused on kehtivad nii füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) metsa majandavale metsaomanikule kui ka mitteettevõtjast metsaomanikule.
 

Metsaomanik, kes ei ole ettevõtja (FIE)


Esmalt vaatame, kuidas peaks metsaomanik, kes ei ole ettevõtja (FIE), oma 2020. a tuludeklaratsiooni täitma, kui ta müüs raieõigust, metsamaterjali või sai Natura 2000 erametsamaa toetust. Tema täidab nende tulude kohta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.2. Kulude ja tulude edasikandmise arvestus toimub tabeli 6.2 lisatabelis.

Seni kehtinud soodustused on ikka edasi kehtivad:

 • saadud tulust on võimalik maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud, kui tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
 • kulud saab maha arvata kulu tegemise aasta tulust või kolmel järgneval aastal
 • saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale aastale
 • tulu saamise aastal saab tulust maha arvata ka müüdud osa soetamismaksumuse
   

Soetamismaksumuse deklareerimine


Kasvava metsaga kinnistu ostmisel saab omanik kinnistu ostuhinna jagada kaheks:

 • osaks, mis langeb ostetud maale ja mida saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning
 • osaks, mis langeb ostetud kasvavavale metsale ja mida saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel. Arvesse saab võtta selle osa soetamismaksumusest, mis vastab müüdud osale.

Kinnistu soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu vähendamiseks, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda tulu vähendamiseks arvesse võtta.

Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulka.

Soetamismaksumuse saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsast tulu. Enne soetamismaksumuse arvessevõtmist arvestatakse saadud tulust maha samal aastal tehtud kulud ja eelmistest aastatest edasikantud kulud.

Kui maksumaksja soovib saadud kasu (tulud – kulud) vähendamiseks kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.2 real 7.
 

Näited, kuidas tuludeklaratsioonil andmeid kajastada


Tähistame näidetes punaselt need andmed, mis on eeltäidetud deklaratsiooni avamisel iseteeninduskeskkonnas e-MTA.

Isikul on õigus eeltäidetud andmeid tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.2 ridadel 1.1 ja 1.2 muuta, kui on vaja tõsta kõik või osa saadud tulust vormi E 3. ossa. Seda sellisel juhul, kui isiku saadud tulud on saadud ettevõtluses kasutatavalt kinnistult. Kui eeltäidetud andmed ei vasta tegelikule tulu suurusele, siis tuleb samuti kindlasti andmeid muuta.

Tähistame näidetes siniselt need andmed, mida täidab programm iseteeninduskeskkonnas e-MTA pärast isiku enda täitmist vajavate ridade täitmist.

Isik ise saab täita ridu 2, 7, 9 ja 10 ning rea 4 lisatabelit.
 

Näide 1

Metsaomanik täidab tabelit esimest aastat. Ta sai raieõiguse müügist 8000 eurot, sai Natura 2000 erametsamaa toetust 3000 eurot ning tegi kulutusi 150 euro eest. Müüdud metsa, mille raieõiguse ta müüs, soetamismaksumus oli 2000 eurot ja ta otsustab sellega vähendada müügitulu.  

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"
  Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number: 111111  
Rea nr
 
Summa
1. Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh 11 000
1.1 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu 8000
1.2 Natura 2000 erametsamaa toetus 3000
2. Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud 150
3. Kasu/kahju (R1 – R2) 10 850
4. 2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kahju summa)  
5. 2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kasu summa)  
6. Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5) 10 850
7. Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust) 2000

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

8850

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

3850

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5000

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem, kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

   0

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"
Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

 

 

X

 

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (Kokku  summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

 

3850

3850

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

 

 

X

 

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

X

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

X

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

 

Maksuvaba tulu suuruse arvestusse läheb tabeli 6.2 R13. Ka tulumaksu arvutusse läheb R13.

 

Näide 2

Metsaomanik 2020. a raieõigust ja metsamaterjali ei müü. 2019. aastast on tal edasikantud kasu 4800 eurot. 2020. a saab ta Natura erametsamaa toetust 3000 eurot.

Tema esimene võimalus:

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number: 11111112

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

3000

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

 

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

3000

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020.a metsa majandamisega seotud kulud

 

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

3000

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)

 

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)

 

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

3000

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

3000

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

0

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020.a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5000

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem, kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

0

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"
Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

 

4800

X

4800

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

2800

 

2800

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

 

2000

X

2000

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

X

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

X

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

 

 

Teine võimalus:

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number: 111112

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

3000

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

 

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

3000

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud

 

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

3000

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)

 

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)

 

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

3000

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

3000

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

2800

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5000

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

0

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"
Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

 

4800

X

4800

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

0

2800

2800

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

 

4800

X

4800

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

X

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

X

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

 

 

Näide 3

Isik sai 2020.a metsamaterjali müügist 4000 eurot ja tegi kulutusi 1200 eurot eest.

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number: 11113

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

4000

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

4000

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

 

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud

1200

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

2800

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kahju summa)

 

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kasu summa)

 

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

2800

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

2800

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

 

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

2800

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R11 kasu)

2800

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

0

Tabeli 6.2 lisa jääb tühjaks, sest pole kasu ega ka kulusid, mida edasi kanda.
 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"
Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

 

 

X

 

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

 

 

 

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

 

 

X

 

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

X

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

 

X

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

  


Näide 4

Isik sai raieõiguse müügist 10 000 eurot ja Natura 2000 metsamaa toetust 6000 eurot.

2017. a on tal lisatabelis kasutamata kulude summa 2000 eurot. Tema tahab teha nii, et 2020. a maksustatavat kasu ei tekiks.

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number: 111114

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

16 000

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

10 000

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

6000

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud

 

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

16 000

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)

 

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)

2000

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

14 000

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

14 000

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

9000

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5000

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem, kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

   0

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"

 

Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

 

 

X

 

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

 

9000

9000

4.

Maksustamisperioodil 2020.a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

 

 

X

 

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

2000

 

 

X

2000

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

2000

 

 

X

2000

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

0

 

Näide 5

Isik 2020. a raieõiguse ega ka metsamaterjali müügist tulu ei saanud, sest müügitehingut ei toimunud, aga tal on 2018. a saadud tulust veel 10 000 eurot maksustamata (tabeli 6.2 lisas on see kirjas). Samuti ei saanud ta Natura 2000 erametsamaa toetust, sest tal sellist kinnistut ei ole. 2020. a ta ei teinud ka metsa majandamiseks kulusid.

Tema otsustab sellest 2018. a maksustamata tulust 5000 eurot 2020. aastal maksustada.

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

 

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

 

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

 

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud

 

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

 

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kahju summa)

 

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R3 kasu summa)

 

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

 

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

 

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

 

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

 

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5000

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

0

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"
Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

 

10 000

 

X

10 000

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

 

 

 

X

 

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

5000

 

 

5000

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

 

5000

 

X

5000

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

 

X

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

 

X

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6)

X

 

 

 

 

 

Näide 6

Isikul on 2017. a maksustamata kasu 7000 eurot. Ta teeb sellel 2020. aastal kulutusi 1500 euro eest. Tulusid tal 2020. a ei ole.

Tabel 6.2 „Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine ning Natura 2000 erametsamaa toetus"

 

Võõrandamise või toetuse saamise korral märkida kinnistu aadress ja number

 

Rea nr
 
Summa

1.

Maksustamisperioodil 2020. a saadud tulu (R1.1 + R1.2), sh

 

1.1

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügitulu

 

1.2

Natura 2000 erametsamaa toetus

 

2.

Müügiga seotud kulud ja 2020. a metsa majandamisega seotud kulud

1500

3.

Kasu/kahju (R1 – R2)

-1500

4.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kasu (lisa tabeli R 2 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kahju summa)

1500

5.

2020. a arvesse võetav eelmiste aastate edasikantud kulud (lisa tabeli R 6 kokku summa, kuid mitte rohkem kui R 3 kasu summa)

 

6.

Korrigeeritud kasu/kahju (R3 + R4 või R3 – R5)

0

7.

Soetamismaksumus (R7 = või < R6 kasust)

 

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu (R6 – R7)

 

9.

Edasikantav kasu (mitte rohkem kui R8, summa kantakse lisatabeli R3 2020. a veergu)

 

10.

Edasikantavad kulud (R6 negatiivne kahju, summa kantakse lisatabeli R7 2020. a veergu)

0

11.

Maksustamisperioodi 2020. a kasu (R8 – R9 + lisatabeli R4)

5500

12.

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R11 kasu)

5000

13.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R11 – R12)

500

 

Tabeli 6.2 lisatabel „Raieõiguse ja metsamaterjali ning Natura toetuse kulude ja kasu edasikandmine järgmisele aastale"

 

Rea nr
 
2017. a
2018. a
2019. a
2020. a
Kokku

1.

Edasikantud kasu (eelmise aasta lisatabeli R3)

7000

 

 

X

7000

2.

Edasikantud kasu, mida kasutatakse 2020. a kahju vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R4)

1500

 

 

X

1500

3.

Järgmisele aastale edasikantav kasu (R1 – R2 – R4)

X

 

 

 

0

4.

Maksustamisperioodil 2020. a maksustatav kasu (R1 – R2 – R3)

5500

 

 

 

X

5500

5.

Edasikantud kulud (eelmise aasta lisatabeli R7)

 

 

 

 

X

 

 

6.

Edasikantud kulud, mida kasutatakse 2020. a kasu vähendamiseks (kokku summa tabeli 6.2 R5)

 

 

 

 

X

 

 

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud (R5 – R6) 

X

 

 

 

 

   

 • 2017. a kasu enam edasi kanda ei saa, sest maksustamishetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel (TuMS § 46 lg 11)
   

Metsaomanik on FIE


Teiseks vaatame, kuidas muudatused mõjutavad FIE tuludeklaratsiooni.

Varem oli vormi E 3. osas võimalik deklareerida ainult oma kinnistult metsamaterjali võõrandamise tulu. Raieõiguse müügitulu tuli deklareerida vormi E 1. osas.

Nüüd 2020. a saab lisaks oma kinnistult metsamaterjali müügitulule ka oma kinnistult raieõiguse võõrandamise tulu ja ka veel Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerida vormi E 3. osas.

Kõigi kolme tululiigi summast, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, saab täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulu deklareeritakse vormi E real 3.1.1 ja Natura 2000 erametsamaa toetus deklareeritakse vormi E real 3.1.2.

Ettevõtlusega seotud kulud on ridadel 3.2.1. kuni 3.2.11. Täiendava mahaarvamise arvestus toimub ridadel 3.4 ja 3.5.

Muud ettevõtlusega seotud metsa majandamise toetused deklareeritakse vormi E real 3.6. Seda seetõttu, et muude toetuste osas ei saa täiendavat mahaarvamist teha. 

Lõplik aasta maksukohustus arvutatakse ikka endiselt FIE maksustamise reeglite kohaselt tuludeklaratsiooni vormide A ja E alusel kokku.

Näidetes täidame FIE vormi E 3. osa ja vormi E lõpuread, mis hõlmavad kõigi kolme osa tulemit.

 

Näide 1

Selliselt täidab FIE vormi E 3. osa ja vormi E lõpu read, näiteks kes osutas metsas majandamiseks kasutatavate seadmete remonditeenust (täidab vormi E 1. osa) ning müüs ka oma metsast raieõigust ja sai ka Natura 2000 erametsamaa toetust.
Vormi E 1. osa tulemiks real 1 (tulud – kulud) on 1000 eurot.
Raieõiguse müügist sai ta 10 000 eurot ja Natura toetuse suuruseks oli 2000 eurot. Samuti sai ta metsaseaduse alusel metsa majandamiseks toetust 3000 eurot. Metsa majandamisega seotud kulusid oli tal 1200 eurot.
Selle Natura toetuse 2000 eurot ja metsaseaduse alusel saadud toetuse 3000 eurot kandis ta FIE erikontole.
Eelmisest aastast oli tal ka edasilükatud tulude vähendamiseks kasutamata kulusid 800 eurot (vormi E tabel 3).
Meie FIE ainus sissetulek tuleb vormi E kaudu (R10). Temal vormil A maksustatavaid tulusid ei ole, aga vorm A tuleb ikka esitada.

Meie metsaomaniku maksud tuludeklaratsiooni alusel on järgmised.
Esmalt sotsiaalmaksuga korrigeerimine ehk rea 10 tulemi saamine.
Sotsiaalmaksuga korrigeerimine üldreegli alusel.
Rida 9 = 4000 jagame 1.33-ga = 3007.52, sellelt sotsiaalmaksu suurus oleks 3007.52 × 33% = 992.48, aga
tema sotsiaalmaksu miinimumkohustus aastas oli 2138.40 (see on tal juba tasutud). Kuna miinimumkohustus on suurem, kui arvestuslik kohustus, siis seda jagamistehet ei tehta, vaid korrigeeritakse miinimumkohustusega, s.t
4000 – 2138.40 = 1861.60
Vormi E rida 10 sotsiaalmaksuga korrigeeritud kasu/kahju on tal 1861.60 eurot ning sotsiaalmaksu kohustus on juba täidetud ja juurde maksma ei pea.

Tulumaksu tasuda ei tule, sest vormi E rida 10 = 1861.60 eurot. See on väiksem kui maksuvaba tulu 6000 eurot.

Ridade arvutused:
R3.4 = 12 000 – 1200 = 10 800 > 5000, s.t kasutada saab 5000
R3.5 = 10 800 – 5000 = 5800
R3 = 3.5R 5800 + 3.7R 3000 = 8800
R4 = 1R 1000 + 3R 8800 = 9800

 

3.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine. Real 3 deklareeritakse ettevõtjale kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamine ning sellega seotud toetused

 

Summa R3.5 + R3.6

 

8800

 

 

Kinnistu aadress

Kinnistu number

 

 

 

Järva maakond vvvvv vald

111111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ettevõtluse tulud  (R3.1.1 kuni R3.1.3 summa)

12 000

3.1.1

Tulu raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest

10 000

3.1.2

Natura 2000 metsamaa toetus

2000

3.1.3 Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud (nt käibemaks)  

3.2

Ettevõtlusega seotud kulud (R3.2.1 kuni R3.2.11 summa)

1200

3.2.1

Põhivara soetamine

 

3.2.1.1

Sealhulgas parendamise ja täiendamise kulud

 

3.2.2

Real 3.2.1 kajastamata vara soetamismaksumus

 

3.2.3

Soetatud kaup ja teenus

1200

3.2.4

Töötajatele antud erisoodustused

 

3.2.5

Erisoodustustelt makstud tulumaks

 

3.2.6

Erisoodustustelt makstud sotsiaalmaks

 

3.2.7

Töötajate palk ja muud tasud

 

3.2.8

Töötajate väljamaksetelt ja abikaasa eest makstud sotsiaalmaks

 

3.2.9

Töötajate väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse

 

3.2.10

Muu riiklik maks (nt käibemaks)

 

3.2.11

Muud kulud

 

3.3

Välisriigis saadud ettevõtluse tulem (Tabel 1 SUM metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamine – K)

 

3.4

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R3.1 – R3.2 + R3.3)

5000

3.5

Täiendava mahaarvamisega korrigeeritud tulem (R3.1 – R3.2 + R3.3 – R3.4)

5800

3.6

Metsa majandamisega seotud toetused ja hüvitised, v.a Natura 2000 metsamaa toetus

3000

4.

Ettevõtluse kasu/kahju (R1 + R2 + R 3)

9800

5.

Vastuvõtukulud (mitte rohkem, kui R4 positiivsest tulemist 2% + 32 eurot iga FIE-na registreeritud kalendrikuu kohta)

 

6.

Erikonto muutus (kasv tabel 2 R8 , kuid mitte rohkem kui E vormi R4 – R5. Kahanemine Tabel 2 rida 12 miinusmärgiga)

5000

7.

Korrigeeritud kasu/kahju (R4 – R5 – R6)

4800

8.

Kasu vähendamine eelmiste aastate kahju arvelt (tabel 3 R9 kokku, kuid mitte rohkem kui E vormi R7 kasu)

800

9.

Ettevõtluse tulem enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (R7 – R8)

4000

10.

Sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse tulem (kahju kantakse tabeli 3 reale 8 „edasikantud kahju“

1861.60

 

Vormi E tabel 2 „Erikonto arvestus"
Rea nr
Konto number

EE 29000000000000

Summa

1.

Konto seis 1. jaanuaril

1000

2.

Üle antud erikonto tulu vähendamiseks kasutamata osa

 

3.

Üle antud erikonto tulu vähendamiseks kasutatud osa

 

4.

Saadud erikonto tulu vähendamiseks kasutamata osa

 

5.

Saadud erikonto tulu vähendamiseks kasutatud osa

 

6.

Erikonto seis 31. detsembril

6000

7.

Erikontol oleva summa muutus R6 – R1 + R2 + R3 – R4 – R5

5000

8.

Ettevõtlustulu vähendamine erikonto kasvu arvelt R8 < = E vorm R4 – R5. Summa kanda vormi E R6

5000

9.

Ettevõtluse kasumi vähendamiseks kasutamata erikonto kasv R7 – R8

 

10.

Eelmisest aastast tulu vähendamiseks kasutamata osa (eelmise aasta tabel 2 R13)

1000

11.

Kasutamata osa arvelt vähenenud erikonto summa R7, kuid mitte rohkem kui R10 – R2 + R4

 

12.

Ettevõtlustulule lisatav erikonto vähenemine R 7 (negatiivne tulem +märgiga – R11). Summa kanda vormi E R6 miinusmärgiga

 

13.

Tulu vähendamiseks kasutamata osa edasikandmine R9 + R10 – R11 – R2 + R4

1000

 

Näide 2

FIE tegeleb põllumajandussaaduste tootmisega (selle kohta täita vormi E 2. osa) ning selle osa tulemiks real 2 on 900 eurot (tulud – kulud -2877).

Lisaks tegeleb ta ka metsa majandamisega. Selle kohta täidab vormi E 3. osa.

Ta sai sellel aastal metsamaterjali müügist 1500 eurot ning Natura toetust 1000 eurot ja metsa uuendamise toetust metsaseaduse alusel 600 eurot. Kulutusi tegi sellel aastal 4500 euro eest, sellest 3500 eurot läks põhivara (metsas kasutatav tehnika) soetamisele.

Täidame siis selle 3. osa ära:
R3.4= 2500 – 4500 = -2000, s.t R3.4 = 0
R3.5 = -2000
R3 = -2000 + 600 = -1400
R4 = 2R 900 + 3R – 1400 = -500

 

3.

Real 3 deklareeritakse ettevõtjale kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamine ning sellega seotud toetused

 

Summa R3.5 + R3.6

-1400

 

Kinnistu aadress

Kinnistu number

 

 

Saaremaa xxxxx vald

111121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ettevõtluse tulud  (R3.1.1 kuni R3.1.3 summa)

2500

3.1.1

Tulu raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest

1500

3.1.2

Natura 2000 metsamaa toetus

1000

3.1.3 Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud (nt käibemaks)  

3.2

Ettevõtlusega seotud kulud (R3.2.1 kuni R3.2.11 summa)

4500

3.2.1

Põhivara soetamine

3500

3.2.1.1

sealhulgas parendamise ja täiendamise kulud

 

3.2.2

Real 3.2.1 kajastamata vara soetamismaksumus

 

3.2.3

Soetatud kaup ja teenused

1000

3.2.4

Töötajatele antud erisoodustused

 

3.2.5

Erisoodustustelt makstud tulumaks

 

3.2.6

Erisoodustustelt makstud sotsiaalmaks

 

3.2.7

Töötajate palk ja muud tasud

 

3.2.8

Töötajate väljamaksetelt ja abikaasa eest makstud sotsiaalmaks

 

3.2.9

Töötajate väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse

 

3.2.10

Muu riiklik maks (nt käibemaks)

 

3.2.11

Muud kulud

 

3.3

Välisriigis saadud ettevõtluse tulem (Tabel 1 SUM metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamine – K)

 

3.4

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R3.1 – R3.2 + R3.3)

0

3.5

Täiendava mahaarvamisega korrigeeritud tulem (R3.1 – R3.2 + R3.3 – R3.4)

-2000

3.6

Metsa majandamisega seotud toetused ja hüvitised, v.a Natura 2000 metsamaa toetus

600

4.

Ettevõtluse kasu/kahju (R1 + R2 + R3)

-500

5.

Vastuvõtukulud (mitte rohkem, kui R4 positiivsest tulemist 2% + 32 eurot iga FIE-na registreeritud kalendrikuu kohta)

 

6.

Erikonto muutus (kasv tabeli 2 R8, kuid mitte rohkem kui E vormi R4 – R5. Kahanemine Tabel 2 rida 12 miinusmärgiga)

 

7.

Korrigeeritud kasu/kahju (R4 – R5 – R6)

-500

8.

Kasu vähendamine eelmiste aastate kahju arvelt (tabel 3 R9 kokku, kuid mitte rohkem kui E vormi R7 kasu)

 

9.

Ettevõtluse tulem enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (R7 – R8)

-500

10.

Sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse tulem (kahju kantakse tabeli 3 reale 8 „edasikantud kahju“)

-2638.40

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus oli tal 2138.40 eurot (avansiliselt tasutud).

Siis R10 sotsiaalmaksuga korrigeeritud tulem on -500 + -2138.40 = -2638.40 eurot.

Rea 10 kahjum kanda vormi E tabelisse 3 ja valida 2020. aasta rida. Arvuti teel deklaratsiooni esitades kannab programm selle ise ära.
 

Näide 3

FIE on käibemaksukohustuslane. Ta müüb metsamaterjali 7000 euro eest ning saab riigilt Maksu- ja Tolliameti kaudu käibemaksu tagasi 400 eurot. Seega on tema tulud kokku 7400 eurot. Kulusid teeb ta 2400 euro eest.

Tegemist on pensionärist FIE-ga. Pensionäril avansilise sotsiaalmaksu tasumise kohustust ei ole. Tema tasub sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult.

Täidame siis vormi E 3. osa ära.

 

3.

Real 3 deklareeritakse ettevõtjale kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamine ning sellega seotud toetused

 

Summa R3.5 + R3.6

300

 

Kinnistu aadress

Kinnistu number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ettevõtluse tulud (R3.1.1 kuni R3.1.3 summa)

7400

3.1.1

Tulu raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest

7000

3.1.2

Natura 2000 metsamaa toetus

 

3.1.3 Maksu- ja Tolliameti tagastatud maksud (nt käibemaks) 400

3.2

Ettevõtlusega seotud kulud (R3.2.1 kuni R3.2.11 summa)

2400

3.2.1

Põhivara soetamine

 

3.2.1.1

sealhulgas parendamise ja täiendamise kulud

 

3.2.2

Real 3.2.1 kajastamata vara soetamismaksumus

 

3.2.3

Soetatud kaup ja teenused

2400

3.2.4

Töötajatele antud erisoodustused

 

3.2.5

Erisoodustustelt makstud tulumaks

 

3.2.6

Erisoodustustelt makstud sotsiaalmaks

 

3.2.7

Töötajate palk ja muud tasud

 

3.2.8

Töötajate väljamaksetelt ja abikaasa eest makstud sotsiaalmaks

 

3.2.9

Töötajate väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse

 

3.2.10

Muu riiklik maks (nt käibemaks)

 

3.2.11

Muud kulud

 

3.3

Välisriigis saadud ettevõtluse tulem (Tabel 1 SUM metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamine – K)

 

3.4

Täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot (mitte rohkem kui R3.1 – R3.2 + R 3.3)

5000

3.5

Täiendava mahaarvamisega korrigeeritud tulem (R3.1 – R3.2 + R3.3 – R3.4)

0

3.6

Metsa majandamisega seotud toetused ja hüvitised, v.a Natura 2000 metsamaa toetus

300

4.

Ettevõtluse kasu/kahju (R1 + R2 + R3)

300

5.

Vastuvõtukulud (mitte rohkem, kui R 4 positiivsest tulemist 2% + 32 eurot iga FIE-na registreeritud kalendrikuu kohta)

 

6.

Erikonto muutus (kasv tabel 2 R8, kuid mitte rohkem kui E vormi R4 – R5. Kahanemine Tabel 2 rida 12 miinusmärgiga)

 

7.

Korrigeeritud kasu/kahju (R4 – R5 – R6)

 

8.

Kasu vähendamine eelmiste aastate kahju arvelt (tabeli 3 R9 kokku, kuid mitte rohkem kui vormi E R7 kasu)

 

9.

Ettevõtluse tulem enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist (R7 – R8)

300

10.

Sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse tulem (kahju kantakse tabeli 3 reale 8 „edasikantud kahju“)

225.56

Sotsiaalmaksuga korrigeerimine: 300 ÷ 1,33 = 225.56 (R10)

Seega meie FIE tulumaksu maksma ei pea, sest tema aasta sissetulek (pension 4773.44 + ettevõtlustulu 225.56) on väiksem, kui 6000 eurot (see on tulumaksuvaba).

Küll aga peab tasuma sotsiaalmaksu oma tegelikult saadud ettevõtluse tulult (225.56 × 33%) 74.43 eurot.

16.02.2021