Sa oled siin

Intress

Lepinguriigi residendist krediidiasutuse või krediidiasutuse lepinguriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud hoiuseintress on maksuvaba.

Maksuvabastus ei laiene hoiuse intressile, mis sõltub väärtpaberi, hoiuse, valuuta, muu instrumendi või selle alusvara väärtusest või muutusest (edaspidi investeerimishoius). Samas võib investeerimishoiuse maksustamisele kuuluva intressi kanda tulumaksukohustuse edasilükkamiseks investeerimiskontole ning seda loetakse finantsvaralt saadud tuluks.


Ühisrahastusplatvormi  laenudelt saadud tulu maksustamine

Maksu- ja Tolliamet selgitab järgnevalt veebiportaali kaudu, nn isikult isikule antavatelt laenudelt saadud tulu maksustamist.

Füüsiline isik võib antud laenult saada järgmist liiki maksustatavat tulu:

  • intress – tasu laenuraha kasutamise eest maksustatakse tulumaksuseaduse § 17 lõike 1 alusel

  • viivis – tasu laenukohustuse täitmise viivitamise eest maksustatakse tulumaksuseaduse § 12 lõike 1 alusel kui muu tulu

  • kasu laenunõude võõrandamisest – laenunõude võõrandamisest saadud kasu maksustatakse kui kasu muu vara võõrandamisest tulumaksuseaduse § 15 lõike 1 alusel. Kasu saadakse, kui laenunõude võõrandamisel müügihind või vahetamisel turuhind ületab soetamismaksumust. Soetamismaksumuseks on olenevalt laenu andmise või omandamise viisist, kas laenu andmisel tehtud kulu ehk laenatud summa või laenunõude omandamiseks tasutud summa. Maksustamisel ei ole võimalik arvesse võtta laenusuhte lõppemisel või võõrandamisel saadud kahju ning samuti ei ole võimalik tasaarvestada kahju saadud tuluga.

Laenuandja peab saadud intressi, viivise või kasu laenunõude võõrandamisest kajastama tulu saamise, sh tema nimelisele portaalikontole laekumise kalendriaasta tuludeklaratsioonis. Laenult saadud tulu tuleb deklareerida ka juhul, kui see tulu taas-investeeritakse. Laenuandja tasumisele kuuluv tulumaks selgub tuludeklaratsiooni alusel arvutatud maksutulemusest.

 

31.08.2016