Sa oled siin

Internetis kaupade tellimisel ja müümisel tekkiv maksukohustus

Kaupade müümine interneti vahendusel on kasvav trend üle maailma. Suur osa kaupadest müüakse selleks, et leida oma kasutatud asjadele uus omanik. Samuti on hulk inimesi, kes välismaistest portaalidest tellivad uut kaupa, et see mõningase juurdehindlusega edasi müüa ning seeläbi tulu teenida. Maksu- ja Tolliameti tähelepanu all on mainitud tegevustest aga üldjuhul ainult viimane.

Maksustamisel ei erine veebis kaupade müümine kuidagi poes näiteks riiete müümisest. Mõlemad on käsitletavad ettevõtlusena, kui teenitakse maksustatavat tulu, tegutsetakse järjepidevalt ning tegeletakse enda tegevuse reklaamimisega. Seega ei ole sisulist vahet, millises kanalis (osta.ee, buduaar.ee, facebook.com jt) tegutsetakse, vaid millega täpsemalt tegeletakse.

Kui isik tegeleb kaupade müügiga ettevõtluse raames, peab ta olema kantud äriregistrisse. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib kaubandustegevusega seotud kulud ettevõtlustulust maha arvata ning saadud kasum maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isiku puhul ka kohustusliku kogumispensioni maksega.

Olukorras, kui eraisikule on esemete müük juhuslik tegevus ning tegevus ei vasta ettevõtluse tunnustele, tuleb kaupade müügist saadud tulu deklareerida kord aastas esitatava residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga. Maksustatakse ostu- ja müügihinna vahe ehk saadud kasum, millest on maha arvatud ostu- ja müügitehingutega seotud kulud.

E-kaubanduse kontrolle viiakse läbi süstemaatiliselt ning amet monitoorib netikauplejaid riskipõhiselt – seda nii Facebookis kui ka spetsiaalselt kauba müügile keskendunud lehtedel. Teeme koostööd Eesti E-kaubanduse Liiduga, Tarbijakaitseametiga ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Palju tuleb ka vihjeid inimestelt, kes on märganud internetis kahtlast kauplejat või on ise mõne sellisega kokku puutunud. Samuti tuleb vihjeid isikute kohta, kes jätavad oma kohustused ostja ees täitmata. Täpsemalt vihjete andmisest »
 

Järgnevalt selgitame, millistel juhtudel tekib internetis asjade tellimisel ja müümisel maksukohustus ning milliseid makse tuleb maksukohustuse tekkimisel tasuda.

Maksukohustus kaupade tellimisel internetist »
 

Maksukohustus kaupade müümisel internetis »
 

Veebiseminari „Internetikaubanduse võlud ja valud" salvestus

 

07.09.2018