Sa oled siin

Füüsilise isiku elektrienergia müügiga kaasnev maksukohustus

Eraisiku toodetud elektrienergia müügitulu maksustamine oleneb sellest, kas müüjaks on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või mitteettevõtjast eraisik.

Kui elektrienergia tootmise eesmärgiks on tulu teenimine, tuleb ennast äriregistris FIE-na registreerida, et saada õigus maksustamisel arvesse võtta ka kõik ettevõtlusega seotud kulutused.

Elektrienergia müük mitteettevõtja poolt

Eraisikud toodavad päikesepaneelide abil elektrienergiat peamiselt oma majapidamise tarbeks. Kui päikesepaneelid toodavad piisavalt elektrienergiat ning seda jääb oma tarbest üle, ostab põhivõrguettevõtja ülejääva elektrienergia võrku tagasi. Perioodil, kui paneelide tootlikus ei ole majapidamise tarbeks piisav, tuleb inimesel põhivõrguettevõtjalt elektrit juurde osta.

Kui aasta kokkuvõttes on elektrienergia müügist saadud tulu vähem, kui ostetud elektrienergia eest tasutud, siis maksukohustust ei teki.

Elektrienergiat müües tekib aga tulumaksuga maksustatav kasu, kui aasta kokkuvõttes on elektri müügist saadud tulu suurem kui elektri ostule kulutatud summa.

Müüdud ja ostetud elektrihinna vahe kuulub tuludeklaratsioonis deklareerimisele kui kasu vara võõrandamisest. Mitteettevõtjal puudub õigus tulust tehtud kulutusi maha arvata.

Mitteettevõtjast päikesepaneelide omanikule makstav toetus

Seda toetust makstakse elektrituruseaduse § 59 alusel ja see on saajale maksuvaba.

Maksuvaba toetust eraisik oma tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

Elektrienergia müük FIE poolt

Kui elektrienergia müügiga tegeletakse ettevõtluse korras, tuleb järgida füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tulu maksustamise reegleid. Ettevõtluseks loetakse isiku iseseisvat majandus- või kutsetegevust, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega, peab registreerima oma tegevuse äriregistris. Ettevõtlusest saadud tulu, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kohustusliku kogumispensioniga liitunud isiku puhul ka kogumispensionimaksega.

Isikul võib teatud juhtudel tekkida elektrienergialt ka aktsiisi maksmise kohustus. Elektriaktsiisi kohta saate lugeda lähemalt infomaterjalidest „Elektriaktsiisi põhimõtted elektrienergia tootjatele" ja „Elektriaktsiis".

Elektrienergia müügist saadud tulu tuleb FIE-l deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E tulude koosseisus.

FIE-l on õigus kõik elektritootmisega seotud kulud arvesse võtta (näiteks jaama ehituskulud, ülalpidamise kulud, sh saadud toetuse arvel tehtud kulud) ning deklaratsiooni alusel arvutatakse maksukohustus kasumilt.

FIE-st päikesepaneelide omanikule makstav toetus

Ettevõtjale makstavad toetused on maksustatavad ja need tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis vormil E tulude koosseisus.

Toetuste arvelt tehtavad kulutused võetakse kulude kooseisus arvesse ning maksukohustus arvutatakse kasumilt.

 

11.12.2020