2016. aasta

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon

Mitteresidendist füüsilise ja juriidilise isiku deklaratsioon

  • Vorm/Form A1 (240.04 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and contractual investment fund derived in Estonia on which no income tax has been withheld and residential rental income

    Vorm/Form A1 (215.31 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld  (2017. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 10. jaanuarist 2017. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
  • Vorm/Form E1 (368.14 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia

    Vorm/Form E1 (319.1 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia  (2017. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
  • Vormi E1 lisa (570.32 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
  • Vorm/Form V1 (208.3 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and contractual investment fund from transfer of property in Estonia

    Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2017. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 10. jaanuarist 2017. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)

 

10.05.2017