2019. aasta

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid

 • Vorm A (803.67 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2019. a tuludeklaratsioon
  Форма А (900.06 KB, PDF) Декларация о доходах физического лица – резидента за 2019 год
  Form A (862.72 KB, PDF) Income tax return for a resident natural person
 • Vormi A täitmise juhised (618.16 KB, PDF)
 • Vorm E (516.21 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2019. a ettevõtlusest saadud tulu
  Форма Е (470.74 KB, PDF) Доход от предпринимательской деятельности физического лица – резидента за 2019 год
  Form E (452.74 KB, PDF) Business income of a resident natural person
 • Vorm MM (336.5 KB, PDF) Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • Vormi MM lisa (146.92 KB, PDF) Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus
   

Mitteresidendist füüsilise ja juriidilise isiku deklaratsioonide vormid

 • Vorm/Form A1 (373.49 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2019. aasta tulude kohta)
 • Vorm/Form E1 (612.27 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia (2019. aasta tulude kohta)
 • Vormi E1 lisa (570.32 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
 • Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2019. aasta tulude kohta)

 

11.01.2021