SaadetistestKaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup saadetakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion), Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saadetud kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba saatmisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse saadetud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.
 

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale »
 

Brexit

Ühendkuningriik astub 29. märtsil 2019 Euroopa Liidust välja. Läbirääkimised lahkumisleppe üle veel käivad ning praegu ei ole veel täit selgust üleminekuperioodi kestuse ega sisu osas.

Juhime tähelepanu, et alates 30. märtsist tuleb olla valmis selleks, et Ühendkuningriigist saadud ja Ühendkuningriiki saadetavates posti- ja kullersaadetistes olev kaup tuleb deklareerida ja sellelt maksud tasuda (sõltuvalt saadetise väärtusest, kogusest ja saatjast) samamoodi nagu teiste Euroopa Liidu väliste riikide puhul. Täpsem ülevaade kauba deklareerimisest: „Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu" ja „Saadetised Euroopa Liidust välja".

06.12.2018