Saadetistest

Kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup saadetakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion), Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saadetud kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba saatmisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse saadetud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.
 

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale »
 

Brexit

Euroopa Ülemkogu pikendas oma otsusega (EL) 2019/584 Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäeva kuni 31. oktoobrini 2019. Väljaastumisleping võib jõustuda varem, kui pooled viivad oma vastavad ratifitseerimismenetlused lõpule enne 31. oktoobrit 2019. Sellest tulenevalt peaks väljaastumine toimuma ratifitseerimismenetluste lõpuleviimise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval või 1. novembril 2019, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.
Kuni uue väljaastumiskuupäevani on Ühendkuningriik ELi liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused.
Lisainfot leiate veebilehelt „Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele Ühendkuningriigiga".

25.09.2019