Sa oled siin

Saadetised Euroopa Liidus

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist võib Eestisse saata kaupa posti- ja kullerteenuse osutaja vahendusel üldjuhul piiranguteta.

Erandiks on alkohol ja tubakatooted, mille saatmisele on kehtestatud koguselised piirangud.

Teatud kaupade (näiteks ravimid jne) puhul on nii Eestisse saatmisel kui ka Eestist teise liikmesriiki saatmisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.

Aktsiisikaupade (alkohol ja tubakatooted) saatmine Eestis elavale füüsilisele isikule...

liikmesriigi füüsiliselt isikult

Vähemalt 18 aasta vanune füüsiline isik võib teiselt füüsiliselt isikult saadetuna saada:

 • alkoholi: 6 liitrit õlut ja 2 liitrit kääritatud jooki ning lisaks kas 1 pudel (mahuga kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi sõltumata selle etanoolisisaldusest või 2 liitrit veini
 • tubakatooteid: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 120 grammi tubaka tahket aseainet või 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi suitsetamistubakat

Alkoholi ja/või tubakatooteid sisaldava saadetise saamiseks peavad olema täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • saadetakse juhuti
 • kasutatakse mitteärilisel eesmärgil
 • saadetise väärtus ei ületa 45 eurot
 • saadetise eest ei nõuta tasu

Kui on alust arvata, et saadetises sisalduv kaup ei ole isiklikuks tarbimiseks ja saadetise saaja ei tõenda vastupidist, või ei ole täidetud muud eelloetletud tingimused, rakenduvad kaubale ja isikule kõik tubakaseadusest või alkoholiseadusest tulenevad nõuded:

 • isik peab registreerima ennast äriregistris ning esitama majandustegevusteate majandustegevuse registris, kusjuures alkohol peab olema kantud vastuvõtja nimel riiklikku alkoholiregistrisse (alkoholiseaduse § 23 ja § 4 lg 1)
 • tubakatooted ja tubakatoodete pakend peavad vastama tubakaseaduse nõuetele ning vastavalt maksumärgistatud (tubakaseaduse § 18, ATKEASe § 61 lg 3)

Kuni isikliku tarbimise tõendamiseni peetakse alkohol ja tubakatooted kinni või jäetakse järelevalve alla.

Nõuete mittetäitmisel kuulub saadetis tagasisaatmisele saatjale või konfiskeerimisele vastavalt kehtivale korrale.

liikmesriigi juriidiliselt isikult

Isik, kes ostab alkoholi teisest liikmesriigist kaugmüügi teel (nt kauba ostmine interneti-kaubamajast), peab enne kauba ostmist kontrollima, kas sellel ettevõtjal on Eestis maksuesindaja, kes on kohustatud tasuma aktsiisi Eestis kehtivate aktsiisimäärade järgi.

Informatsiooni selle kohta, kas kaugmüüja on määranud maksuesindajat või mitte, saab esitades vastava päringu Maksu- ja Tolliametile meiliaadressile aktsiisid@emta.ee.

Kui teise liikmesriigi kaugmüüja ei ole Eestis maksuesindajat määranud, siis vastutab aktsiisi maksmise eest füüsilisest isikust vastuvõtja.

Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav füüsiline isik esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisi maksmise tagamiseks tagatise (maksma aktsiisi ette) ja teatama kohustuslikud andmed. Kuna füüsiline isik üldjuhul ei tea, millal teise liikmesriigi müüja alkoholi lähetab, siis seda peaks tegema kohe peale alkoholi ostmist/tellimuse esitamist. Tagatise esitamine ja aktsiisi tasumine »

Juhul kui kaugmüüja ei ole määranud maksuesindajat ja aktsiisi maksmine Eestis ei ole tagatud, kuuluvad saadetised konfiskeerimisele või tagastamisele saatjale vastavalt kehtivale korrale.


 

Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine piiriülese kaugmüügi teel on keelatud (tubakaseaduse § 312) ning keelu rikkumise puhul võib Maksu- ja Tolliamet alustada väärteomenetlust.
Piiriülene kaugmüük on eelnimetatud toodetega kauplemine, mille puhul tarbija on toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis.
Kaugmüügi teel Eestisse saabunud saadetisi tellijale ei väljastata ja kaupa saatjale ei tagastata.


Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.
 
Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba tellimist või saatmist!

 

Keelatud kaubad

 

Posti- ja kullersaadetises ei või saata
 • suitsuvabasid tubakatooteid
  Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi
 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid
Samuti on keelatud
 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises

Vaadake lähemalt:
 

Täiendavat infot saab

13.04.2021