Sa oled siin

Saadetised Euroopa Liidus

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist võib Eestisse saata kaupa posti- ja kullerteenuse osutaja vahendusel üldjuhul piiranguteta.

Erandiks on alkohol ja tubakatooted, mille saatmisele on kehtestatud koguselised piirangud.

Teatud kaupade (näiteks ravimid jne) puhul on nii Eestisse saatmisel kui ka Eestist teise liikmesriiki saatmisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.

Aktsiisikaupade (alkohol ja tubakatooted) saatmine


Saadetis liikmesriigi füüsiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule


Vähemalt 18 aasta vanune füüsiline isik võib teiselt füüsiliselt isikult saadetuna saada:

 • alkoholi: õlut ja kääritatud jooki ning lisaks kas 1 pudel (mahuga kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi sõltumata selle etanoolisisaldusest või 2 liitrit veini
 • tubakatooteid: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat

Alkoholi ja/või tubakatooteid sisaldava saadetise saamiseks peavad olema täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • saadetakse juhuti
 • kasutatakse mitteärilisel eesmärgil
 • saadetise väärtus ei ületa 45 eurot
 • saadetise eest ei nõuta tasu

Kui on alust arvata, et saadetises sisalduv kaup ei ole isiklikuks tarbimiseks ja saadetise saaja ei tõenda vastupidist, või ei ole täidetud muud eelloetletud tingimused, rakenduvad kaubale ja isikule kõik tubakaseadusest või alkoholiseadusest tulenevad nõuded:

 • isik peab registreerima ennast äriregistris ning esitama majandustegevusteate majandustegevuse registris, kusjuures alkohol peab olema kantud vastuvõtja nimel riiklikku alkoholiregistrisse (alkoholiseaduse § 23 ja § 4 lg 1)
 • tubakatooted ja tubakatoodete pakend peavad vastama tubakaseaduse nõuetele ning vastavalt maksumärgistatud (tubakaseaduse § 18, ATKEASe § 61 lg 3)

Kuni isikliku tarbimise tõendamiseni peetakse alkohol ja tubakatooted kinni või jäetakse järelevalve alla.

Nõuete mittetäitmisel kuulub saadetis tagasisaatmisele saatjale või konfiskeerimisele vastavalt kehtivale korrale.


Saadetis liikmesriigi juriidiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule


Isik, kes ostab alkoholi teisest liikmesriigist kaugmüügi teel (nt kauba ostmine interneti-kaubamajast), peab enne kauba ostmist kontrollima, kas sellel ettevõtjal on Eestis maksuesindaja, kes on kohustatud tasuma aktsiisi Eestis kehtivate aktsiisimäärade järgi. Maksuesindaja puudumisel on müüja (ELi liikmesriigi ettevõtja) jätnud oma kohustused täitmata ja tellitud aktsiisikaupa isikule ei väljastata.

Kontrollida saab müüjalt, küsides, kes esindab teda Eestis, või Maksu- ja Tolliameti kodulehelt (maksuesindaja number algab EE3........), samuti võib küsida maksuesindajalt, kas ta esindab seda müüjat ja maksab tema eest aktsiisi.

Juhul kui saadetise saatja on jätnud täitmata oma kohustused ja ei ole tagatud aktsiisi maksmine Eestis, kuuluvad saadetised konfiskeerimisele või tagastamisele saatjale vastavalt kehtivale korrale.

NB! Tubakatoodete piiriülene kaugmüük (tubakatooteid sisaldavad saadetised liikmesriigi juriidiliselt isikult Eestis elavale füüsilisele isikule) on keelatud.
 

Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.
 
Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba tellimist või saatmist!
 

Keelatud kaubad


Posti- ja kullersaadetises ei või saata:
 • suitsuvaba tubakatooteid (suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.)
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi

 • laskemoona ja selle osi

 • pisar- ja närvigaasi balloone

 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid

 • radioaktiivseid materjale

 • mürgiseid aineid

Samuti on keelatud:

 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises


Vt Keelatud ja eritingimustel edastatavad saadetised"

 

27.04.2017