Reisimisest

Reisijaga kaasas olevatele kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup tuuakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion), Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saabuva reisijaga kaasas olevate kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba sissetoomisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse toimetatud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.

Enne reisi tutvuge kindlasti sihtriikide poolt kaupade sisseveole kehtestatud reeglitega!

Surmajuhtum välisriigis »
 

01.06.2021