Väetised ja taimekaitsevahendid

Väetised

Kolmandatest riikidest võib reisija lihtsustatud korras tuua väetist enda tarbeks järgmistes kogustes:

  • väetised kuni 50 kg
  • mikroväetised kuni 0,5 kg või 0,5 liitrit
  • bakterväetised kuni 0,05 kg

 
Taimekaitsevahendid

Reisija ei või kolmandatest riikidest taimekaitsevahendeid tuua.

Väetiste toomist kolmandatest riikidest reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrus nr 2003/2003 ning väetiseseadus; taimekaitsevahendite toomist kolmandatest riikidest reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrus nr 1107/2009 ning taimekaitseseadus

 


 

11.01.2021