Taimed ja taimsed saadused


Taimede ja taimsete saaduste sissetoomise planeerimisel tuleb kõigepealt välja selgitada, kas neid on üldse lubatud Eestisse tuua ja kas on vajalik fütosanitaarsertifikaadi olemasolu.

Taimede ja taimsete saaduste toomist Eestisse reguleerivad taimekaitseseadus, põllumajandusministri 24.05.2004 määrus nr 94, 20.09.2005 määrus nr 95, 24.05.2004 määrus nr 97 ning otsekohalduvad Euroopa Komisjoni otsused.

Ühendusevälistest riikidest (väljastpoolt Euroopa Liitu) Eestisse toimetatavad taimetervise kontrollile kuuluvad taimed ja taimsed saadused peavad olema varustatud taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendi ehk fütosanitaarsertifikaadiga. Nimetatud dokumendi väljastab päritolumaa riiklik taimekaitseteenistus.

Teatud taimede ja taimsete saaduste sissetoomine on kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse keelatud.

Lihtsustatud korras ehk reisija pagasis oma tarbeks on ilma fütosanitaarsertifikaadita lubatud Eestisse sisse tuua taimi ja taimseid saadusi järgmistes kogustes (kui nende sissetoomine Euroopa Liitu ei ole keelatud):

  • kuni 5 taime, sealhulgas puud ja põõsad
  • kuni 3 kg tsitruselisi
  • kuni 5 kg muid värskeid puu- või köögivilju või mõlemaid kokku
  • kuni 20 lõikelille või -oksa või mõlemaid kokku või ühe lõikelilledest või -okstest või nendest mõlemast valmistatud kimbu või pärja
  • kuni 5 toalille
  • kuni 2 kg lillesibulaid või -mugulaid või mõlemaid kokku
  • kuni 5 viiegrammist müügipakendit mittepõllumajanduslikke (sertifitseeritavaid) seemneid. Sertifitseeritavate seemnete loetelu on toodud Põllumajandusameti kodulehel ja neid tohib tuua üksnes järgmistest riikidest: Argentiina, Austraalia, Kanada, Šveits, Serbia, Tšiili, Iisrael, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, Uus-Meremaa, Taiwan, Ameerika Ühendriigid, Türgi, Uruguay, Lõuna-Aafrika.
    NB! Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest sertifitseeritavate seemnete toomine ei ole lubatud.

NB! Taist ja Singapurist orhideede sissetoomine ilma fütosanitaarsertifikaadita on keelatud.

Taimed, taimsed saadused, millel puudub fütosanitaarsertifikaat või mis ei vasta kehtestatud taimetervise nõuetele kuuluvad hävitamisele või lähetajariiki tagasisaatmisele.

11.07.2017