Sularaha

Iga Euroopa Liitu sisenev isik, kellel on kaasas:

  • 10 000 või enam eurot või
  • samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirjad, aktsiad, reisitšekid või samalaadsed maksevahendid),

peab piiritollipunktis, mille kaudu Euroopa Liitu sisenetakse, täitma ja esitama tollile sularaha deklaratsiooni.

 

11.09.2017