Ohustatud looma- ja taimeliigid

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikide hulka kuuluvaid isendeid, samuti nende osi ning neist valmistatud tooteid on lubatud kaasa tuua ainult rahvusvahelise looma- ja taimeliikidega kauplemise konventsiooni CITESi lubade olemasolul.

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemist reguleerib nõukogu määrus (EÜ) nr 338/97

Ohustatud looma- ja taimeliike võib Eestisse sisse tuua Vabariigi Valitsuse määruses nr 213 nimetatud tolliasutuste kaudu, kus toimub ohustatud liikide Euroopa Liitu sisseveo nõuetekohasuse kontrollimine. Elusloomi võib tuua üksnes Luhamaa piiripunkti kaudu.

Eestit läbival transiitveol (näiteks kui Eestis reisija üksnes vahetab transpordivahendit) reeglina kontrolli läbi ei viida. Reisija peab aga olema võimeline iga hetk tõendama isendite seaduslikku päritolu. Lisadesse A ja B kuuluvate isendite puhul peab reisija tolli nõudmisel ette näitama ka kehtiva (taas)väljaveoloa, milles on näidatud isendite toimetatav sihtkoht.

CITESi loata võib kolmandast riigist saabuv reisija oma pagasis kaasa tuua:

  • kaaviari (musta kalamarja) (Acipenseriformes spp.) – 125 g inimese kohta, pakendil vastava märgistuse olemasolul
  • kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud vihmakeppe – 3 tükki inimese kohta
  • surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendeid (välja arvatud liha ja jahitrofeed) – 4 surnud isendit, nende osa või nendest valmistatud toodet inimese kohta
  • suuri tiibkodalasi (Strombus gigas) – 3 tükki inimese kohta
  • rõõneskarpe (Tridacnidae spp.) – 3 tükki või 3 kg inimese kohta
  • merihobukesi (Hippocampus spp.) – 3 surnud isendit inimese kohta


Vt Ohustatud taime- ja loomaliigid (CITESi isendid)

 

 Lisainfot saate Keskkonnaministeeriumist

 

 

06.03.2018