Lõhkeained ja pürotehnilised tooted

 

Euroopa Majanduspiirkonnast on oma tarbeks lubatud Eestisse tuua kuni 20 kilogrammi (netomass) pürotehnilisi tooteid.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud pürotehnilisi tooteid sisse tuua ilma Tehnilise Järelevalve Ameti veoloata.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik

 

 Lisainfot saate Tehnilise Järelevalve Ametist 

01.12.2017