Lemmikloomad

Lemmikloomad kõrvalnimetatud määruste mõistes on loomad, kes on kaasas nende omanikul või loomade eest vastutaval isikul ning ei ole müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva enne või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist (näiteks lennuki- või laevapiletid).

Loomaliigid, kelle suhtes on kehtestatud lemmikloomadega reisimise lihtsustus, on:

 • koerad
 • kassid
 • valgetuhkrud
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad, näiteks vähid ja krevetid)
 • troopilised dekoratiivkalad
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud)
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid)
 • närilised ja koduküülikud
 • mõned linnuliigid

Enamuste kodulindude (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud) ja imetajate (näiteks ahvid, minisead) liikumine reisijaga kaasasoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad impordil veterinaarkontrollile.

Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse saabuval reisijal võib olla mittekaubanduslikul eesmärgil kaasas kuni 5 (kaasa arvatud) lemmiklooma. Sellisel juhul on piiril järelevalvet teostavaks asutuseks Maksu- ja Tolliamet ning lemmikloomadega sisenemine on lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide.

Kui lemmikloomi on reisijal kaasas rohkem kui 5 või nad on ette nähtud müümiseks või omandiõiguse üleandmiseks, alluvad nad piiril veterinaarkontrollile:

Lemmikloomadele rakendatakse lemmikloomadega reisimise lihtsustusi, kui:

 • lemmikloomad saabuvad Andorrast, Islandist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist, Põhja-Iirimaalt ja Vatikanist – siis kehtivad samad nõuded, mis liikmesriikide vahelisel liikumisel;
 • lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise eesmärk on osalemine võistlustel, näitustel või spordiüritustel või treenimine selliste ürituste jaoks ning omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, mis tõendab, et loomad on registreeritud eelpoolnimetatud üritustel osalemiseks ja nad on vanemad kui 6 kuud.

Kui lemmikloom osteti liiduvälisest riigist, siis käsitletakse lemmiklooma kui kaupa ja talle kehtivad kaupade liikumise reeglid: deklareerimine (piiril on lubatud esitada tollideklaratsioon import vabaks ringluseks protseduurile) ja maksude tasumine.

 

Nõuded koerte, kasside või valgetuhkrutega liikumisel teatud kolmandatest riikidest


Antud jaos toodud nõuded kehtivad lemmikloomadega liikumisel järgmistest riikidest: Antigua ja Barbuda, Austraalia, Argentiina, Araabia Ühendemiraadid, Aruba, Ascensioni saar, Briti Neitsisaared, Barbados, Bahrein, Bermuda, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Bosnia ja Hertsegoviina, Curaçao, Fidži, Falklandi saared, Hongkong, Jaapan, Jamaica, Saint Kitts ja Nevis, Kaimanisaared, Kanada, Montserrat, Mauritius, Mehhiko, Malaisia, Prantsuse Polüneesia, Saint-Pierre ja Miquelon, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Singapur, Sint-Maarten, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Taiwan, Vanuatu, Wallis ja Futuna, USA (sh Ameerika Samoa, Guam, Põhja-Mariaanid, Puerto Rico ja USA Neitsisaared), Uus-Kaledoonia, Uus-Meremaa, Venemaa, Valgevene, Põhja-Makedoonia, Ühendkuningriik (v.a Põhja-Iirimaa), Guernsey, Mani saar ja Jersey.

Lemmiklooma toomisel Eestisse liiduvälisest riigist peavad olema täidetud järgmised nõuded.

 1. Loomad peavad olema identifitseeritavad ISO-standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX- või FDX-B-tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 2. Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne liikmesriiki saabumist.
 3. Loomadel peab olema kaasas sertifikaat (47.25 KB, DOCX), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu ja/või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon (18.59 KB, DOCX).

Juhul kui loomad läbivad transiidina eespool nimetamata liiduväliseid riike, peab loomal olema kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud transiitdeklaratsioon (17.21 KB, DOCX).


Reisimine kutsikate, kassipoegade või valgetuhkru poegadega


Kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile kolmandatest riikidest ei ole lubatud.
 

Nõuded koerte, kasside või valgetuhkrutega liikumisel muudest kolmandatest riikidest


Nõuded kehtivad muudest kui eelmises jaos toodud riikidest lemmikloomadega liikumisel, näiteks Iisrael, Ukraina, Türgi või muud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas nimetamata riigid.

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad vastama eespool toodud teatud kolmandatest riikidest lemmikloomade toomise tingimustele. Lisaks sellele, tunnustatud laboratooriumis peab vereproovist olema määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris, heakskiidetud laborite nimekiri on leitav Euroopa Komisjoni veebilehel.

Loomaga kaasasoleva sertifikaadi (47.25 KB, DOCX) annab välja või kinnitab ametlik veterinaarinspektor. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles ning kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast. Meretranspordi puhul pikeneb sertifikaadi kehtivus merereisi kestuse võrra.

Euroopa Liidu päritolu loomadel või Andorra, Šveitsi, Islandi, Liechtensteini, Monaco, Norra, San Marino ja Vatikani Linnriigi, Fääri saarte, Gibraltari, Gröönimaa ja Põhja-Iirimaa päritolu loomadel, kes taassisenevad Euroopa Liitu, peab olema lemmikloomapass (2.81 MB, PDF), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta ning marutaudi antikehade tiitrimise tulemus, mis tehti enne Euroopa Liidu või eelpoolnimetatud riikide territooriumilt lahkumist. Passile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastus.


Nõuded muude lemmikloomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel


Reisimine lemmiklindudega


Lindudega peab olema kaasas lähtekohaks oleva kolmanda riigi ametliku veterinaararsti poolt väljastatud veterinaarsertifikaat (46.9 KB, DOCX) koos omaniku deklaratsiooniga (25.03 KB, DOCX).

Lisaks peab täidetud olema üks järgmistest tingimustest:

 • linnud on olnud 30 päeva ekspordieelses karantiinis kolmandas riigis asuvas lähtekohas;
 • linnud allutatakse pärast sissevedu 30-päevasele karantiinile tunnustatud lindude karantiinikeskuses;
 • linnud on viimase 6 kuu jooksul ja mitte hiljem kui 60 päeva enne väljaviimist vaktsineeritud ja vähemalt 1 kord revaktsineeritud linnugripiviiruse H5- ja H7-alatüübi vastu tunnustatud vaktsiiniga;
 • linnud on olnud enne riigist väljaviimist vähemalt 10 päeva isoleerituna ning selle aja jooksul on nendelt võetud proovid uurimaks linnugripiviiruse H5- ja H7-alatüübi antigeenide või genoomi olemasolu suhtes. Proovid ei tohi olla võetud varem kui kolmandal isolatsioonipäeval.
 • linnud on viidud majapidamisse või teise elukohta ELis ning neid ei ole lubatud viia etendustele, laatadele, näitustele või muudele linde koondavatele kogunemistele 30 päeva jooksul pärast nende ELi toomist, v.a nende impordijärgne transport karantiinikeskusse.

Kõik teostatud uuringud ja vaktsineerimised peavad olema märgitud sertifikaadile.

Lindude sissevedu on lubatud läbi järgmiste piiriületuskohtade:

 

Reisimine muude lemmikloomadega


Selgrootud, kahepaikses, roomajad, troopilised dekoratiivkalad, närilised ja kodujänesed peavad olema kliiniliselt terved, nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud ja nad liiguvad liikmesriikide siseste nõudmiste järgi.

Soovitame enne lemmikloomadega reisile asumist alati sihtriigi nõudmistega tutvuda!

Reeglid on üldjuhul leitavad vastava riigi tolliameti või muu ametiasutuse kodulehtedelt. Mõningate riikide info lemmikloomadega reisimise kohta: liikmesriigid ja teised riigid, USA, Kanada, Suurbritannia.

22.06.2021