Deklareerimine ja maksustamine

Deklaratsiooni esitamine


Kui reisijal on väljastpoolt Euroopa Liitu tulles kaasas:

 • mittekaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus või kogus ületab maksuvabasid piirnorme;

 • kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus on kuni 1000 eurot või netomass kuni 1000 kg;

 • kaup ja isiklikud asjad, mille sisseveole on kehtestatud eriloa esitamise nõue,

siis tuleb pöörduda tolliametniku poole ja deklareerida kaasa toodud kaup suuliselt või esitada paberkandjal tollideklaratsioon (375.2 KB, PDF) või deklareerida lihtsustatud korras elektrooniliselt (vt reisija deklaratsiooni esitamise juhendit).

Mootorsõiduki deklareerimisest »

Kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille netomass ületab 1000 kg, tuleb deklareerida tollideklaratsiooniga:

Imporditava kauba kaubakood, impordimaksude määrad ja lisanõuded on leitavad Eesti Tollitariifistikust (ETT) (ETT mobiiliversioon), kus saab ka välja arvutada deklareerimisel maksmisele kuuluvad impordimaksud.


Sularaha deklaratsioon tuleb esitada Euroopa Liitu siseneval isikul, kellel on kaasas 10 000 või enam eurot või samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirjad, aktsiad, reisitšekid või samalaadsed maksevahendid).
Sularaha deklaratsiooni esitamise juhis »

Maksustamine


Maksudest vabastatud

Reisija pagasis imporditud kaup (välja arvatud alkohol, tubakatooted ja kütus) on tollimaksust, käibemaksust ja aktsiisist vabastatud, tingimusel et kõnealune import ei ole kaubanduslikku laadi ja selle koguväärtus ühe isiku kohta ei ületa 300 eurot, lennu- ja merereisijate puhul 430 eurot.

Maksustatud kaup

Reisija kaasa toodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tolli-, käibe- ja aktsiisimaksuga.

 • Kui tollimaksuga maksustatavate kaupade väärtus ei ületa 700 eurot, saab valida, kas kaubad maksustatakse:
  • ühtsest tollitariifistikust tuleneva tollimaksumääraga igale kaubaartiklile eraldi või
  • 2,5%-lise ühtse tollimaksumääraga kõikidele kaupadele kokku.
 • Kui tollimaksuga maksustatava kauba väärtus on üle 700 euro või kaup tuuakse riiki kaubanduslikul eesmärgil, ei ole 2,5%-list ühtse tollimaksumääraga maksustamise võimalust.

Ühtset 2,5%-list tollimaksumäära ei kohaldata tubakatoodete korral.

Täiendavat infot saab

 • kohalikust tolliasutusest või tollivormistusega tegelevalt tolliametnikult
 • tolliinfo telefonil 880 0814 (Maksu- ja Tolliameti tööaegadel) või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee
20.01.2020