Deklareerimine

Deklaratsiooni esitamine


Kui reisijal on väljastpoolt Euroopa Liitu tulles kaasas:

  • kaup, mille väärtus ületab maksuvaba piiri 300 eurot, lennu- ja merereisijate puhul 430 eurot, või mille kogus ületab maksuvabasid koguselisi piirnorme;
  • kaup ja isiklikud asjad, mille sisseveole on kehtestatud eriloa esitamise nõue,

tuleb pöörduda tolliametniku poole ja deklareerida suuliselt või esitada paberkandjal tollideklaratsioon (375.2 KB, PDF) või deklareerida elektroonselt (vt reisija deklaratsiooni esitamise juhendit).

Mootorsõiduki deklareerimisest »

Kui reisijal on kaasas väljastpoolt Euroopa Liitu soetatud kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg, tuleb see deklareerida tollideklaratsiooniga:

Imporditava kauba kaubakood, impordimaksude määrad ja lisanõuded on leitavad Eesti Tollitariifistikust (ETT) (ETT mobiiliversioon), kus saab ka välja arvutada deklareerimisel maksmisele kuuluvad impordimaksud.


Sularaha deklaratsioon tuleb esitada Euroopa Liitu siseneval isikul, kellel on kaasas 10 000 või enam eurot või samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirjad, aktsiad, reisitšekid või samalaadsed maksevahendid).
Sularaha deklaratsiooni esitamise juhis »

Täiendavat infot saab

  • kohalikust tolliasutusest või tollivormistusega tegelevalt tolliametnikult
  • tolliinfo telefonil 880 0814 (Maksu- ja Tolliameti tööaegadel) või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

15.05.2018