Lemmikloomad

Lemmikloomad kõrvalnimetatud määruste mõistes on loomad, kes on kaasas tema omanikul või omaniku nimel liikumise ajal kõnealuste loomade eest vastutaval isikul ning ei ole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva enne või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest või seotud sellega. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist (näiteks lennuki- või laevapiletid).

Loomaliigid, kelle suhtes on kehtestatud lemmikloomadega reisimise lihtsustus, on:

 • koerad
 • kassid
 • valgetuhkrud
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad, näiteks vähid ja krevetid)
 • troopilised dekoratiivkalad
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud)
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid)
 • närilised ja koduküülikud
 • mõned linnuliigid

Enamuste kodulindude (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud) ja imetajate (näiteks ahvid, minisead) liikumine reisijaga kaasasoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad sisseveol veterinaarkontrollile.

Liikmesriikidena käsitletakse ka liikmesriikide eraldiasuvaid territooriume (Taani: Gröönimaa, Fääri saared; Hispaania: Kanaari saared; Prantsusmaa: Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Reunion; Gibraltar; Portugal: Assoorid ja Madeira saared). Samaväärsed tingimused kehtivad Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ja Vatikanist saabuvatele lemmikloomadele.

Nõuded koerte, kasside ja valgetuhkrutega reisimisel

Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse

 1. Loomad peavad olema identifitseeritavad ISO-standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX- või FDX-B-tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 2. Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist. Vaktsineerimine ei ole nõutav alla kolme kuu vanustele loomadele, kui:
  • neil on kaasas lemmikloomapass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega või
  • nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad.
 3. Loomadel peab olema kaasas lemmikloomapass (2.81 MB, PDF), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu ja/või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Eestist teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse

 1. Loomad peavad olema identifitseeritavad ISO-standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX- või FDX-B-tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 2. Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu rahvusvaheliselt tunnustatud vaktsiiniga. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne liikmesriiki saabumist. Liikmesriigid võivad lubada kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate noorte koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumist, kui:
  • neil on kaasas pass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega või
  • nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad.

   Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik enne reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.
 3. Loomadel peab olema kaasas lemmikloomapass (2.81 MB, PDF), kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu ja/või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Lisanõuded koertega reisimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale, Soome ja Rootsi

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale, Soome ja Rootsi tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Ussitõrje andmed kinnitab ravi teinud loomaarst lemmikloomapassis.

Nõuded muude lemmikloomade kui koerte, kasside ja valgetuhkrute reisimisel


Euroopa Liit ei ole kehtestanud erireegleid selgrootute, troopiliste dekoratiivkalade, kahepaiksete, roomajate, lindude (v.a kodulinnud), näriliste ja koduküülikutega reisimisele. Nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning reisimise ajal peab nende heaolu olema tagatud. Mõned liikmesriigid on kehtestanud lisanõudeid, mis on üldjuhul leitavad vastava riigi tolliameti või muu vastutava ametiasutuse kodulehelt.

Soovitame enne lemmikloomadega reisile asumist alati sihtriigi nõudmistega tutvuda!

Mõnede riikide info lemmikloomadega reisimise kohta: Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, Iirimaa, Prantsusmaa (PDF), Malta, Belgia, Kreeka

13.12.2019