Sa oled siin

Päringud

Personaalse viitenumbri otsing

Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.

Võlapäring

Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood.
Maksuvõla korral on vastuseks maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamise tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.

Avalike andmete päring

Päringu abil saate vaadata Eestis registreeritud ettevõtete avalikke andmeid.

Ettevõtluskonto otsing

Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on ettevõtluskonto või mitte.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood või registrikood.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll

Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud.
Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri alates 01.09.2021 (133.81 KB, XLSX)
Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri alates 01.09.2021 (121.23 KB, ODS)

Nimekirjast kustutatud ühingud 2020 (11.54 KB, XLSX)


Mitteresidentsuse päring

Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või on olnud Eestis mitteresident.
Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood, või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Eesti Tollitariifistik (ETT)

ETT mobiiliversioon

ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tolliprotseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse.

Alkoholi maksumärgi avalik päring

Päringu abil saate kontrollida, kas maksumärgil oleva numbriga kange alkohol on lubatud tarbimisse või mitte. Kui see on tarbimisse lubatud, siis sisaldab vastus ka andmeid toote kohta (nimetus, maht ja ühik, kangus) ning tarbimisse lubamise kuupäeva.

Päringu tegemiseks tuleb sisestada alkoholi maksumärgi number.


Ärikliendi päringute leht »

 

01.09.2021