Sa oled siin

Nõuded volitusele Maksu- ja Tolliametis

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib:

  • suulist volitust – kehtib üksnes menetlustoimingul koos menetlusosalisega;

  • lihtkirjalikku volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teistsugust kohustuslikku volikirja vormi;
  • notariaalselt tõestatud volikirja;
  • digitaalselt allkirjastatud volikirja;
  • füüsilise isiku puhul e-MTA rubriigist „Suhtlus” → „Kirjavahetus" kaudu esitatud volikirja;
  • vandeadvokaadi poolt kinnitatud volikirja.
07.12.2020