Kohalikud maksud

Valla- või linnavolikogul on õigus kohalike maksude seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks.

Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel. (Kohalike maksude seaduse § 2)

Linna- ja vallavolikogude maksumäärused »

18.10.2018