Sa oled siin

Metsatehingute teatise esitamine

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.

Alates 2017. aasta septembrist tuleb raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis esitada kord aastas, senise kvartaliaruande asemel.
Teatis tuleb esitada tehingu sooritamise aastale järgneva aasta 10. jaanuariks.

Seega tuleb 2017. aasta kolmanda ja neljanda kvartali andmed müügi- ja ostutehingute kohta esitada 2018. aasta 10. jaanuariks. Kui olete kolmanda kvartali andmed juba esitanud, siis neid uuesti esitama ei pea.
 

Kuidas metsatehingute teatist esitada
 

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatist saab esitada kas e-MTAs või pabervormil.

 

Teatise esitamine e-MTAs


Teatise esitamiseks e-MTAs on kaks võimalust.

 1. Elektroonilise vormi täitmine, mis on lihtsaim viis üksikute ostu- või müügitehingute deklareerimiseks.
   
 2. XML-formaadis andmetega faili laadimine, mida soovitame kasutada ettevõtetel, kellel on raamatupidamisprogrammist XML-faili moodustamise võimalus.

  Failiformaat metsatehingute teatise laadimiseks:
  XML-andmetabeli kirjeldus (11.68 KB, XML)
  Teatise XML-näidis (11.15 KB)
  Teatise XML-näidis (täidetud) (5.03 KB, XML)

Teatise esitamine


Kui soovite teatise esitada paberil, siis vormi saate küsida meie teenindusbüroodest või välja printida. Kui soovite teatist täita arvutis, siis saatke see palun digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee

Teatise täitmisel on abiks „Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatise täitmise juhend".

Iga tehing tuleb kajastada eraldi real ning kogused ja summad kirjutada täisarvudena, s.t ilma komakohtadeta.

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis tuleb esitada eelmise aasta eest 10. jaanuariks. E-MTAs saab sisestada tehinguid tehingu toimumise kvartalis.

Küsimused ja vastused

 
1. Oleme ostnud metsamaterjali Rootsi juriidilistelt isikutelt. Probleem on nende tehingute andmete edastamine läbi e-MTA elektrooniliselt XML-faili kasutades. Faili laadimisel e-MTAs saame veateate, et Rootsi ettevõtte registrikood ei ole õige ning faili laadimine katkestatakse. Milles võib olla probleem ja kuidas seda lahendada?

Puidu ostu välisriikidest (nii Euroopa Liidu liikmesriikidest kui kolmandatest riikidest) ei pea raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises deklareerima.
Puidu müük Eestist välisriiki tuleb deklareerida. XML-faili edukaks laadimiseks e-MTAsse on vaja failist eemaldada ostutehingud välisriikidest.

2. Kas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatises tuleb näidata ka eraisikutele või firmale müüdud kütte- ja kaminapuud?

Metsaseaduse kohaselt on metsamaterjal langetatud puu ja puutüvi, puutüve järkamisel saadud tüveosa ning raidmed. Kuna kaminapuud ja ka ahjupuud on lõhutud, s.t töödeldud, ei pea neid teatisel deklareerima, kuna ei mahu mõiste „metsamaterjal" alla (metsaseaduse § 28 lg 2).

3. Kuidas toimub metsateatise esitamine juhul, kui võõrandajaks on eraisik, kes ei ole kohustatud arveid esitama?

Arve puudumisel märgitakse teatisele dokumendi lahtrisse kirjaliku lepingu või akti number.
Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks, ladustamiseks või vedamiseks üleandmisel peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse olemasolu või metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja peab seda kontrollima (metsaseaduse § 37 lg 1).
Metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjaliku metsamaterjali võõrandamise lepingu või muu eraõigusliku lepingu või vormistavad suulise lepingu sõlmimisel kirjaliku akti (metsaseaduse § 37 lg 8).

4. Kas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutegingu teatises peab kajastama ka ostutehingud kolmandatest riikidest?

Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises ei pea kajastama ostutehingud kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.

5. Ostsin aasta jooksul 15 tm metsamaterjali. Kas ma pean esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatise?

Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja ei pea teatist esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas (metsaseaduse § 38 lg 1).

05.04.2021