Sa oled siin

Hasartmängude mängimise piirangu seadmine

Isik, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada hasartmängude mängimise piirangu.

Piirangut on võimalik seada õnnemängudele (maismaa ja interneti kasiinomängud), totole (spordiennustused) ja klassikalisele loteriile. Kiirloteriile (kraabitavad loteriipiletid) piirangut panna ei saa. Hasartmängude mängimise piirangu seadmine on vabatahtlik ja pärast piirangu seadmist registreeringut muuta ega tühistada ei saa.

Kui isikul on kehtiv mängukeeld, siis hasartmängukorraldajad teda hasartmänge mängima ei luba.

Alates 01.01.2016 seatud hasartmängu mängimise piirangud on tähtajatud, kuid piirangu seadmisel peab isik ise valima tähtaja vahemikus 6–36 kuud, mille möödumisel ta saab taotleda enda nimekirjast kustutamist. Nimekirjast kustutamiseks tuleb valitud tähtaja möödudes esitada eraldi avaldus. Kui piirangu seadmise avaldus on esitatud enne 01.01.2016, siis kehtib piirang avalduses märgitud kuupäevani.

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja pidaja on Maksu- ja Tolliamet.
 

Kes saab hasartmängude mängimise piirangu seada


Piirangu saab endale seada iga isik, kes tunneb, et soovib oma hasartmängude mängimist piirata. Teise isiku eest piirangu seadmise avaldust esitada ei saa ja seetõttu ei ole võimalik näiteks perekonnaliikmele või sõbrale piirangut seada.
 

Kuidas ja kus saab piirangut seada

E-MTAs

Piirangu seadmiseks: ​

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine"

Hasartmängude mängimise piirang hakkab kehtima hiljemalt järgmine päev pärast avalduse esitamist.

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Piirangu seadmiseks Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos tuleb esitada isikut tõendav dokument. Teenindaja teeb sellest koopia ning annab isikule täitmiseks avalduse.
Kui isikul on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele märgitud isikunime kirjapilt on erinev, siis tuleb kõik need kaasa võtta ning iga nime kirjapildi kohta esitada eraldi avaldus.
Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos esitatavad vormid:
avaldus eesti keeles (87.7 KB, PDF)
avaldus vene keeles (130.25 KB, PDF)
avaldus inglise keeles (94.98 KB, PDF)

Hasartmängude mängimise piirang hakkab kehtima hiljemalt järgmine päev pärast avalduse esitamist.

Õnnemängu ja toto mängukohtades (nt kasiino)

Piirangu seadmiseks hasartmängukorraldaja juures tuleb esitada isikut tõendav dokument. Hasartmängukorraldaja teeb sellest koopia ning annab isikule täitmiseks avalduse.
Kui isikul on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele märgitud isikunime kirjapilt on erinev, siis tuleb kõik need kaasa võtta ning iga nime kirjapildi kohta esitada eraldi avaldus.
Hasartmängukorraldajale esitatavad vormid:
avaldus eesti keeles (154.15 KB, PDF)
avaldus vene keeles (188.77 KB, PDF)
avaldus inglise keeles (154.63 KB, PDF)

Hasartmängu korraldaja edastab avalduse viivitamata Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet registreerib hasartmängu piirangu kahe tööpäeva jooksul pärast avalduse edastamist hasartmängu korraldaja poolt.

Isik saab kontrollida piirangu registreerimist e-MTAs, valides seal „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine").


Kuidas saab piirangu kustutada


Piirangu saab kustutada pärast tähtaja möödumist, mille isik määras ise piirangu seadmisel.

Piirangu saab kustutada isik ise e-MTAs, valides seal „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine", või esitada piirangu kustutamise avalduse, mida saab teha Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos:
avaldus eesti keeles (54.19 KB, PDF)
avaldus vene keeles (179.77 KB, PDF)
avaldus inglise keeles (107.31 KB, PDF)

Kellel on ligipääs isikute piiranguga seotud infole


Hasartmängu mängimise piirangu nimekirjas oleval isikul on õigus tutvuda enda kohta nimekirja kantud andmetega. Isik saab kontrollida hasartmängude mängimise piiranguid e-MTAs, valides seal „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine".

Hasartmängukorraldaja töötajatel ning Maksu- ja Tolliameti hasartmängu järelevalvet teostavatel ametnikel on õigus kasutada nimekirja kantud andmeid üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks.
 

Kuhu pöörduda hasartmängu sõltuvuse nõustamiseks


Hasartmängimise probleemiga inimesed ja nende lähedased saavad tasuta abi ja nõustamist hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Registreerumine lühinumbril 15410 või e-kirja teel info@15410.ee

Täpsem info: www.15410.ee

29.06.2020