Abiks kasutatud sõiduki ostmisel

Maanteeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Maksu- ja Tolliameti koostöös valminud juhendist leiate näpunäiteid ja soovitusi, kuidas toimida ning mida tähele panna, kui on plaanis osta kasutatud sõiduk.

Nõuanded kasutatud sõiduki ostjale »

Ametite kontaktid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  • nõustab tarbijaid kasutatud autode ostuga seonduvalt
  • lahendab kasutatud autode ostuga seotud kaebusi, kus üks pool on ettevõtja ja teine pool tarbija
  • teeb järelevalvet kasutatud autode turustus- ja müüginõuete täitmise üle jaevõrgus

Tarbijatel on võimalik ülaltoodud teemadel pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) poole.

Maanteeamet

Liiklusregistri infotelefonilt 620 1200 saab (kasutatud) auto ostja teada:

  • kas autol on piiranguid
  • kas autol on kehtiv tehniline ülevaatus
  • kas autot peab ette näitama maanteeameti liiklusregistri büroos, kui on tegemist mõne vanema autoga

Sama teave on olemas ka Maanteeameti kodulehel.

Ülevaate Eestis registreeritud sõiduki ajaloost saab päringust „Sõiduki taustakontroll".

Maanteeameti kodulehelt leiate lisainfot sõidukite registreerimiseelse kontrolli kohta.  

Täiendavad sõiduki ostu ja registreerimist puudutavad küsimused saab saata Maanteeameti e-postile info@mnt.ee.


Maksu- ja Tolliamet

Infot autot müüva ettevõtte või eraisiku maksuvõlgade kohta saab:

Infot kasutatud autode maksustamise kohta saab:

30.08.2020