EORI

Järgnevad juhised EORI rakenduse kasutamiseks Eesti isikutele.

 1. EORI andmed on esileht, millel näete EORI andmeid, andmete esitamise kuupäeva ja registreerimise seisundit.
 2. EORI andmete sisestamise lehel tuleb teil teha järgnevad tegevused:
  a) Kontrollige enda ISIKU ANDMEID, mis pärinevad Äri- või Rahvastikuregistrist ning KONTAKTANDMEID, mis pärinevad e-maksuameti | e-tolli lehelt "Kontaktandmed". Kui te soovite isikuandmeid muuta, siis saate seda teha Äriregistri ettevõtjaportaali kandeavaldusega või Rahvastikuregistri elukohateate avaldusega. Kontaktandmeid saate muuta "Kontaktandmed" lehel. Kontaktidest tuleb teil täita vähemalt üks andmeväli, soovitavalt e-maili aadress. Andmete sisestamise lehele kanduvad alati üle ajakohased isiku- ja kontaktandmed. Isikuandmete ülekandumine Äri- või Rahvastikuregistrist võib võtta aega kuni 1 nädal.
  b) Tehke valik, kas nõustute oma EORI numbri1, nime ja aadressi avaldamisega andmete levitamise süsteemi DDS kaudu. Kui te nõusolekut ei anna, siis on võimalik DDS kaudu kontrollida ainult teie EORI numbri kehtivust. Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 11 lg 3, saate andmete avalikustamist vajadusel muuta.
  c) Sisestage EORI kontaktisiku nimi.
  Kohustuslikud andmeväljad on tähistatud tärniga. Kui olete andmed nõuetekohaselt sisestanud, siis saate EORI andmete kinnitamise lehel andmeid veel kord kontrollida ja seejärel kinnitada. Kui olete andmed salvestanud, siis saate soovi korral kinnitamisega jätkata ka hiljem, kui te olete vahepeal EORI rakendusega töö lõpetanud.
 3. Teie poolt esitatud EORI andmete registreerimine Euroopa Komisjoni keskbaasi võtab aega üldjuhul kuni 24 tundi. Sel ajal ei saa te esitatud andmeid muuta. Kui EORI number on esilehel olemas, siis võite seda tollitoimingutes kasutada. 
 4. EORI lõpeb EORI lõpetamise kuupäeval. Pärast EORI lõpetamist saate EORI vajaduse korral uuesti luua. EORI lõpetamise kuupäev ei saa olla salvestamise kuupäevast varasem.

EORI number identifitseerib Euroopa Liidu tolliterritooriumil isikut, kelle tegevus on reguleeritud tolliseadustiku ja/või tolliseadustiku rakendussätetega.