E-MTA tutvustus

Maksu- ja Tolliameti e-teenused on kättesaadavad iseteeninduskeskkonnas e-MTA.

Kasutajakonto
 

Kõigile Eesti isikukoodiga isikutele loome e-MTAs automaatselt kasutajakonto. Mitteresidentidele, kellel Eesti isikukoodi ei ole, loome kasutajakonto pärast õnnestunud autentimist e-MTAs autentimisest saadud info alusel. Rohkem infot on veebilehel „Info mitteresidentidele e-teenuste kasutamiseks".

Kasutajakonto andmeid näete e-MTA rubriigis „Seaded" > „Kasutajakonto".


E-MTA töölaud
 

E-MTAsse sisenedes avaneb kasutajale töölaud, kus nii erakliendid kui ka ettevõtete esindajad saavad kiire ülevaate enda või esindatavate maksu- ja tolliandmetest ning eelseisvatest kohustustest.

Kasutajatel on võimalus kujundada oma töölaud ise. Võimalik on tõsta enamkasutatavad sisuplokid prioriteetsemaks ning muuta tabelites kuvatavate veergude arvu ja valikut.

Veebiseminari „Maksu- ja Tolliameti uuendatud iseteeninduskeskkonna tutvustus (e-MTA)" salvestis

E-MTA töölauda tutvustav video

E-MTA töölaua olulisemad elemendid

Koondvaade

Koondvaates on ülevaade kõikide esindatavate (nii füüsiliste kui juriidiliste) deklaratsioonidest ja nõuetest ning nende ettemaksukonto saldo. Koondvaates esindatava info nägemiseks on vajalik pääsuõigus „Koondvaate õigus“.

Esindatava vaade

Esindatava vaates kuvatakse valitud esindatava maksuasjade kokkuvõtlik ülevaade: deklaratsioonide ja nõuete info, ettemaksukonto saldo, uued teated ja kehtivad kontaktandmed.

Menüü ja navigeerimine

Põhimenüü teenustega asub ekraani vasakus servas. Koondvaates on menüüpunktid kõigi kasutajate (füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik) teenustega.

Informatsiooni kiire leidmine on mugav salvestatavate kiirlinkide kaudu. Samuti lihtsustab e-teenuste ja info kiiret leidmist otsingu kasutamise võimalus.

Abikeskus

Operatiivseks abi saamiseks on igalt lehelt võimalik algatada kirjavahetust meie teenindajaga, lugeda teenuse kasutamiseks vajalikku abiinfot ning saada vastuseid korduma kippuvatele küsimustele. Abikeskus on leitav e-MTA päisest küsimärgi alt ning põhimenüüs menüüpunktis „Abikeskus“.

Suhtlus ja dokumentide kättetoimetamine

Kasutajal on võimalik algatada kirjavahetust Maksu- ja Tolliametiga, et oma küsimustele vastuseid saada. Maksu- ja Tolliametil on võimalik toimetada kasutajale kätte tõendeid ja dokumente ning saata teateid.

Arvestus

Arvestuse menüüpunktis on võimalik näha nõuete saldode seisu, ettemaksukonto jääki, teostada nõuete ja nõuete toimingute otsingut erinevate filtrielementide kaudu. Siin saab koostada saldopäringuid, esitada tagastustaotlusi jpm.

Tolli koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest tollideklaratsioonidest

Tolli menüüpunktis on kõik tolliteenused ning kaupade sisse- ja väljaveoga seotud teenused.

Maksude koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest maksudeklaratsioonidest

Maksude menüüpunktis on kõik teenused, mis on seotud maksukohustuse tekkimise või täitmisega. Siit leiab kasutaja nii tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni kui füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, lisaks aktsiisimaksud, maamaksu, käibemaksu, kohalikud maksud jne.

 

Info e-MTA kasutamise kohta
 

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna kasutamine toimub rahandusministri 14.03.2019 määrusega nr 15 kehtestatud korras.

Igale kasutajale kuvatakse esmakordsel e-MTAsse sisenemisel info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta eraisikuna. Kui kasutajal on lisaks ka mõne juriidilise isiku esindusõigus või see tekib hiljem, siis kuvatakse kasutajale ka info e-teenuse keskkonna kasutamise kohta juriidilise isikuna.

 

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

22.07.2020