Sa oled siin

Pääsuõigused ja volitused e-MTAs

Pääsuõigused ja volitused asuvad alates 8. maist 2019 e-MTAs rubriigis „Seaded“ menüüpunkti „Pääsuõigused“ all.

Menüüpunktile „Pääsuõigused“ vajutades avaneb uue kujundusega rakendus, milles olevad teenused leiate ülemises vasakpoolses nurgas olevast rippmenüüst.

 • Kõik olemasolevad pääsuõigused jäävad kasutajatele alles.
 • Kasutajatele antakse teatud tingimusel automaatsed paketid või lõpetatakse need. Automaatsed paketid on:
  • füüsilise isiku andmete vaataja pakett (A-FI-V)
  • füüsilise isiku esindaja pakett (A-FI; sisaldab halduri õigust)
  • FIE andmete vaataja pakett (A-FIE-V)
  • FIE esindaja pakett (A-FIE; sisaldab halduri õigust)
  • juriidilise isiku andmete vaataja pakett (A-JI-V)
  • juriidilise isiku esindaja pakett (A-JI; sisaldab halduri õigust)
 • Saate esindatava nimel ühe või mitu automaatset paketti.
 • Automaatseid pakette saate edasi delegeerida.
 • Saate pääsuõigusi anda pakettidena või üksikõigustena. Valikus on hetkel kehtivad paketid ja üksikõigused ning korraga saate valida mitu paketti või üksikõigust.
 • Pääsuõigusi saate anda ka kasutajatunnuse alusel.

Videojuhis e-MTA pääsuõiguste ja autentimise kohta

 

Pääsuõigustest loobumine

 • Saate loobuda pääsuõigusest (v.a automaatsetest pääsuõigustest). Loobumiseks on mitu valikut:

  • saate loobuda korraga kõigist pakettidest ja üksikõigustest;
  • saate valida ühe või mitu paketti või üksikõigust, millest loobuda soovite;
  • saate sisestada loobumise kuupäeva või valida kohese lõpetamise.

Pääsuõiguste delegeerimine

 • Pääsuõiguse andmisel saate määrata, kas pääsuõigus on delegeeritav või mitte. Juriidilisele isikule antav pääsuõigus on alati delegeeritav.
 • Pääsuõiguse saate delegeerida vaid ühe korra.
 • Kui delegeerimise aluseks olevat pääsuõigust muudate, siis mõjutab see ka delegeeritud pääsuõigust.

Kloonimine

Kasutaja, kellel on õigus pääsuõigust lisada (halduri õigus), saab ühele isikule/kasutajale antud pääsuõigusi kloonida.

 • Kloonitakse hetkel kehtivad ja tulevikus kehtima hakkavad pääsuõigused.
 • Saate kloonimisel muuta pääsuõiguste kehtivuse algust ja lõppu.

Pääsuõiguste võrdlemine

 • Pääsuõiguste võrdlemiseks peate omama halduri õigust.
 • Halduri õiguse olemasolul saate võrrelda korraga kahe kasutaja pääsuõigusi.
 • Võrdlustabelis kuvatakse valitud kasutajate paketid ja üksikõigused käesoleval hetkel kehtivate õiguste seisuga.

Sõbralist

Esindatava isiku sõbralist kuvatakse halduri õiguste olemasolul. Sõbralistis on nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

 • Saate sõbralistist isikuid eemaldada.
 • Sõbralisti saate lisada isikuid esindajate pääsuõiguste vaatel või pääsuõiguste andmisel.
 • Sõbralistist saate otsida isiku oleku või nime järgi.


Kasutaja, kellel on väliskasutaja halduri õigus ehk isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks (P_EXTERNAL_USER), näeb ja saab hallata esindatava nimel pääsuõigusi.

Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks (P_EXTERNAL_USER) asendab varasemat D-volitust.

Näide. Kuidas toimida pääsuõiguste andmisel ühelt äriühingult teisele
 • Esindaja A esindab ettevõtet A (omab õigust P_EXTERNAL_USER).
  Esindaja A (ettevõtte A esindajana) näeb ja saab hallata ettevõtte A nimel pääsuõigusi.
 • Esindaja B esindab raamatupidamisfirmat B (omab õigust P_EXTERNAL_USER).
  Esindaja B (ettevõtte B esindajana) näeb ja saab hallata ettevõtte B nimel pääsuõigusi.
  • Esindaja B on delegeerinud väliskasutaja halduri õiguse (P_EXTERNAL_USER) pearaamatupidajale B.
   Pearaamatupidaja B (ettevõtte B õiguste haldurina) näeb ja saab hallata samuti ettevõtte B nimel pääsuõigusi.

Esindaja A annab ettevõtte A nimel raamatupidamisfirmale B raamatupidaja paketi
 • Ettevõtte A poolt antud volituse alusel saavad esindaja B ja pearaamatupidaja B ettevõtte A nimel volituse halduri profiili (P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER).
 • Esindajale B ja pearaamatupidajale B tekib ettevõtte A esindusõigus antud volituste piires.

  Pearaamatupidaja B logib sisse ettevõtte A esindajana:
  • annab isiku A raamatupidamispaketi endale,
  • annab isiku A raamatupidamispaketi raamatupidajale B.

Ettevõtte A nimel on esindusõigus ja pääsuõigused:

 1. esindajal A – õigus P_EXTERNAL_USER,
 2. isikul B – raamatupidaja pakett,
 3. esindajal B – õigus P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER,
 4. pearaamatupidajal B – õigus P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER ja raamatupidaja pakett,
 5. raamatupidajal B – raamatupidaja pakett.

 

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

10.05.2019