Sa oled siin

Juurdepääs töötamise registrile e-MTAs

Pääsuõigused töötamise registri kasutamiseks


Tööd võimaldav isik annab tema nimel töötamise registri toiminguid tegevale füüsilisele isikule (kasutajale) pääsuõiguse töötamise registri kasutamiseks.

Töötamise registris toimingute tegemiseks saab e-MTAs anda pääsuõiguse kahel viisil:

  1. raamatupidaja paketina, mis sisaldab paljude muude rakenduste pääsuõigustele lisaks ka töötamise registris toimingute tegemise õigust „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“

  2. üksikõigusena „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“

Pääsuõigusega „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“ kasutaja näeb kõiki töötamiste andmeid ja saab teha kõiki registritoiminguid (uute töötamiste registreerimine, lihtsustatud kannete täiendamine, olemasolevate muutmine, lõpetamine, peatamine, tühistamine).

Kui töötamise registris on vajalik kasutajale anda juurdepääs ainult kannete vaatamiseks, nii et toiminguid teha ei saa, siis tuleb valida üksikõigus „Töötamise registris (TÖR) andmete vaatamine“. „Töötamise registris (TÖR) andmete vaatamine“ õigusega kasutaja näeb kõiki töötamise andmeid, kuid ei saa töötamisi registreerida, muuta, peatada, lõpetada ega tühistada.

Pääsuõiguste andmisest e-MTAs lugege täpsemalt lehelt „Pääsuõigused e-MTAs".
 

Volitus andmete saatmiseks masin-masin liidese kaudu


Töötamise registri masin-masin liides on realiseeritud X-tee teenusena. X-teega liitunud turvaserverist saadetakse andmed masin-masin liidesega töötamise registrisse.

Masin-masin liidese teenuse (teenuse nimetus X-teel on TOOTREG) kasutamiseks peab olema liitumine X-teega ja RIHAs registreeritud alamsüsteem, täpsemalt lugege X-teega liitumise ja alamsüsteemi registreerimise kohta aadressilt https://www.ria.ee/x-tee/.

Andmete edastamiseks masin-masin liidesega on võimalik kasutada X-teega liitunud personali- või majandustarkvarateenuse pakkujate teenust. Andmete saatmiseks masin-masin liidesega teenuse pakkuja kaudu peab tööd võimaldav isik andma teenuse pakkujale (teisele juriidilisele isikule) volituse andmete saatmiseks masin-masin liidese kaudu.

Füüsiline isik, kes tööd võimaldava isiku nimel masin-masin liidese kaudu andmeid saadab, peab omama pääsuõigust „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“.
 

30.03.2020