Sa oled siin

Nõuete ja kohustuste rubriigis on uus arvestuse e-teenus


Maksuarvestusega seotud info ja teenused leiate endiselt e-maksuametis/e-tollis rubriigist „Nõuded ja kohustused“, kuid kasutamise lihtsustamiseks koondasime need menüüpunkti „Arvestus“ alla.

Arvestuse e-teenusest saate ülevaate lisatud videost ja veebilehelt „Maksuarvestuse info ja teenused e-maksuametis/e-tollis".

Arvestuse e-teenust arendasid Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ning tarkvaraettevõtted OÜ Icefire ja Nortal AS, kasutades selleks nii riigieelarvelisi kui EL-i struktuurifondide rahalisi vahendeid.

Arvestuse e-teenust tutvustav video

 

23.08.2018