Sa oled siin

Info mitteresidendile e-teenuste kasutamiseks

 • Esmasel sisselogimisel e-MTAsse luuakse Teile kasutajakonto.

 • E-teenuste kasutamiseks vajate pääsuõigusi.

 • E-teenuste kasutamiseks enda nimel on vaja esmalt kasutajakonto siduda isikuga. Kasutajakonto sidumisel isikuga saate automaatsed pääsuõigused enda nimel e-teenuste kasutamiseks:

  • kui olete juba mitteresidendina registreeritud, siis pöörduge Maksu- ja Tolliameti (MTA) klienditoe poole sooviga siduda kasutajakonto Teie isikuga;

  • kui Te ei ole mitteresidendina registreeritud, siis pöörduge MTA klienditoe poole sooviga registreerida end mitteresidendina ja seejärel siduda loodud konto Teie isikuga.

 • E-teenuste kasutamiseks vaid esindatava nimel ei ole vaja eelnevalt kasutajakontot isikuga siduda, kuid vajate siiski pääsuõigusi esindatava nimel, mida saab anda ka kasutajatunnuse alusel:

  • pöörduge MTA klienditoe poole oma kasutajatunnuse teadasaamiseks või pääsuõiguste lisamiseks esindatava nimel, esitades volikirja.

MTA klienditoe e-posti aadress: e-maks@emta.ee.


Pärast pääsuõiguste saamist saate oma kasutajakonto andmeid vaadata ja muuta järgnevalt
 • Avage e-MTAs kasutajakonto („Seaded" → „Kasutajakonto").

 • Kuvatakse kasutaja andmed.

 • Kui kontol ei ole seost isikuga, siis on lehel nupp kontode liitmise algatamiseks ja kontaktandmete muutmiseks. Muuta saate telefoni ja e-posti aadressi.

 • Saate eemaldada autentimisvahendeid, kuid eemaldada ei saa:

  • Eesti isikukoodiga autentimist,

  • viimast kehtivat autentimisvahendit.


Kontode liitmine


Juhul kui Teil on mitu kasutajakontot, siis saate need omavahel liita.

 • Liita saate korraga ainult kahte oma kontot – isikustamata kontot isikustatud kontoga.

 • Kontod peavad olema aktiivsed.

 • Nupp kontode liitmise algatamiseks on ainult nende kontode juures, mis ei ole isikustatud.

 • Liitmissoov on aktiivne 48 tundi, pärast mida see eemaldatakse.

 • Sammud
  1. Logige e-MTAsse kontoga, mis ei ole isikuga seotud.
  • Avage kasutajakonto („Seaded" → „Kasutajakonto").

  • Valige kontode liitmise algatamine.

  • Avaneb vorm kasutajakonto otsinguks, millise kontoga soovitakse liituda.

  • Kinnitage liitumissoov.

  2. Järgnevalt logige sisse oma teise kontoga, mida soovite liita.

  • Avage kasutajakonto („Seaded" → „Kasutajakonto").

  • Kasutajakontol kuvatakse teade kontode liitmise algatamise kohta ning kuvatud on liidetava konto kasutajatunnus.

  • Kinnitage liitmine.

 • Kui liidetaval kontol on mõni autentimisvahend, mida peakontol ei ole, lisatakse see peakonto autentimisvahendite hulka.

 • Liidetav konto suletakse.
   

31.08.2019