Sa oled siin

E-maksuamet/e-toll uueneb: pääsuõigused ja volitused

Alates 8. maist 2019 on e-maksuametis/e-tollis kasutusel uus pääsuõiguste ja volituste keskkond. Muutub e-teenuste kasutamisel õiguste lähenemisviis. Kõik olemasolevad õigused jäävad kasutajatele alles, kuid muutuvad õiguste paketid ning nendes sisalduvad õigused (pääsuõigused).

Mis on uut?
  • Automaatsed paketid allikregistritest tulenevate andmete põhjal (rahvastikuregister, äriregister).

  • Iga kasutaja saab vaadata enda pääsuõiguseid, pääsuõiguste ajalugu ja logi.

  • Igal kasutajal on õigus talle antud pääsuõigustest loobuda (v.a automaatselt süsteemi poolt antud pääsuõigustest).

  • Iga kasutaja saab enda pääsuõigusi ühe korra edasi delegeerida (kui delegeerimine on lubatud).

  • Volituste halduri õiguste olemasolul saab esindatava isiku nimel vaadata kõiki isiku nimel antud pääsuõiguseid ja isiku nimel pääsuõiguseid lisada, muuta, kloonida (kui ei ole automaatselt süsteemi poolt antud õigus).

  • Lemmikud ja nende haldamine (lihtsustab pääsuõiguste andmist ning võimaldab kasutajaid/isikuid lemmikute hulka lisada, eemaldada ning neid sealt pääsuõiguste andmisel valida.

  • Esindajate pääsuõiguste võrdlemine ühe esindatava piires.

Pääsuõigused leiate alates 8. maist 2019 e-maksuametis/e-tollis menüüpunktist „Seaded" → „Pääsuõigused".

Videojuhis e-maksuameti/e-tolli pääsuõiguste ja autentimise kohta

 


23.04.2019