Sa oled siin

Ärikliendi e-teenuste konto loomine

E-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametiga sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping. Lepingu sõlmimisega saab äriklient endale e-maksuameti/e-tolli konto. Konto kasutamiseks ärikliendi nimel saab ärikliendi esindaja anda volitused nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

Lepingu sõlmimise õigus on
 • äriühingu seadusjärgsel esindajal (vastavalt äriregistrile) ning
 • äriühingu või riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse või muu asutuse volitatud esindajal volikirja alusel.

E-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimine

E-maksuametis/e-tollis

Lepingu sõlmimiseks

 • sisenege e-maksuametisse/e-tolli erakliendi rollis
 • rubriigis „Leping ja seaded" valige alamrubriik „Esindusõiguse päring äriregistrisse"
 • avaneb loetelu Teie esindatavatest äriühingutest
 • valige äriühing, kelle nimel lepingu sõlmite, ning vajutage nupule „Sõlmi leping"
 • tutvuge lepingu tingimustega
 • lepingu sõlmimiseks vajutage nupule „Nõustun"
 • nüüd on teie ettevõttel e-maksuameti/e-tolli konto olemas
 • konto kasutamiseks tuleb anda füüsilistele isikutele (raamatupidajad, tolliagendid jne) volitused e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks.
  NB! Kui olete juhatuse liige, peate volituse e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks andma ka endale.
 • volituste andmise õigus kaasneb lepingu sõlmimisega automaatselt.

Volituste andmiseks

 • värskendage e-maksuameti/e-tolli lehte
 • sisenege esindaja rollis
 • rubriigis „Leping ja seaded" valige alamrubriik „Volituste administreerimine"
 • lisage kasutaja – selleks sisestage kasutaja isikukood
 • lisage kasutajale tööks vajalikud volitused (juurdepääsuõigused teenustele)

Lisaks volituste andmisele saate neid ka muuta, tühistada jne. Volituste administreerimisest lugege rohkem e-maksuameti/e-tolli volituste ja õiguste administreerimise juhendist (1.38 MB, PDF)

Elektroonselt digitaalallkirjaga

Lepingu sõlmimiseks

 • salvestage oma arvutisse e-maksuameti/e-tolli lepingu (134.81 KB, PDF) vorm
 • täitke lepingu vormil vajalikud väljad
 • allkirjastage leping digitaalallkirjaga
 • saatke leping Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile e-maks@emta.ee
 • kui olete volitatud esindaja, lisage ka volikiri
 • Maksu- ja Tolliamet digitaalallkirjastab lepingu omalt poolt ning saadab selle Teie meiliaadressile tagasi
 • nüüd on teie ettevõttel e-maksuameti/e-tolli konto olemas
 • konto kasutamiseks tuleb anda füüsilistele isikutele (raamatupidajad, tolliagendid jne) volitused e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks. Seda saate teha mugavalt e-maksuametis/e-tollis
  NB! Kui olete juhatuse liige, peate volituse e-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks andma ka endale.
 • volituste andmise õigus kaasneb lepingu sõlmimisega automaatselt.

Volituste andmiseks


Avalduste, volikirjade ja taotluste näidised leiate siit.

Teenindusbüroos

Lepingu sõlmimiseks

 • Kui olete äriühingu seadusjärgne esindaja, esitage teenindajale:
  • isikut tõendav dokument,
  • avaldus e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimiseks (35.84 KB, PDF) ning
  • volikiri e-maksuameti/e-tolli kasutamiseks, kus näitate isiku(d), keda volitate ettevõtte nimel e-maksuametit/e-tolli kasutama.
   Juhatuse liige või seaduslik esindaja saab ennast volitada e-maksuametit/e-tolli kasutama ka suuliselt.
    
 • Kui olete äriühingu volitatud esindaja, esitage teenindajale:
  • isikut tõendav dokument,
  • notariaalne volikiri e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimiseks,
  • avaldus e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu sõlmimiseks (35.84 KB, PDF) ning
  • volikiri e-maksuameti/e-tolli kasutamiseks, kus näitate isiku(d), keda volitatakse ettevõtte nimel e-maksuametit/e-tolli kasutama.

Volituste andmiseks

Lisaks volituste andmisele saate neid ka muuta, tühistada jne. Volituste administreerimisest lugege rohkem e-maksuameti/e-tolli volituste ja õiguste administreerimise juhendist (1.38 MB, PDF).


Avalduste, volikirjade ja taotluste näidised leiate siit.

 

Autentimise lepinguid, mille alusel saab e-maksuametisse/e-tolli siseneda Maksu- ja Tolliameti väljastatud kasutajatunnuse ja paroolidega, sõlmime ainult mitteresidentidega.
 

E-teenuste kasutamise õigused


E-maksuameti/e-tolli teenused on koondatud kasutajagruppide vajadusi arvestades pakettidesse, nt raamatupidaja pakett, e-tolliteenuste pakett, töötamise registri (TÖR) rakendus ärikliendile jne. Kasutajale võib anda kas kogu paketi kasutamise õiguse või valida paketi seest kasutajale vajalike üksikõiguste hulgast.

Juriidilise isiku (äriühingu, riigi-, valla- ja linnaasutuse, mittetulundusühingu) seaduslik esindaja saab kasutada juriidilise isiku nimel ise kõiki teenuseid ning anda õigusi teenuste kasutamiseks oma töötajatele. Õigusi anda, muuta ja tühistada saab e-maksuametis/e-tollis: „Leping ja seaded" → „Volitamine".

Ärikliendi e-teenuste kasutamise õiguste paketid ja neis sisalduvad õigused leiate allolevast tabelist.

Paketi nimetus Õiguse nimetus
Ajatamine Lihtsustatud ajatamise taotluste esitamine
Tolliotsuste rakenduse kasutamine Tolliotsustuste süsteemis (CUST) esindatava seadistuste haldamine
Tolliotsustuste süsteemis (CUST) tolliotsuste vaatamine
Tolliotsustuste süsteemis (CUST) tolliotsuste esitamine ja vaatamine
Raamatupidaja pakett Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine
Aktsiisideklaratsioonide haldamine
Mitterahaliste kohustuste haldamine
Riikidepõhise aruande rakenduses (DAC4/CbC) deklaratsioonide haldamine
Lihtsustatud ajatamise taotluste esitamine
Võlamenetluse andmete vaatamine
FATCA-deklaratsioonide esitamine
Garantiide süsteemis tagatiste haldamine
Hasartmängumaksu deklaratsioonide esitamine
INF-deklaratsioonide esitamine
Kange alkoholi maksumärkide süsteemis (KAMM) maksumärkide haldamine
Käibedeklaratsiooni (KMD) lisa INF1 haldamine
Käibedeklaratsioonide (KMD) haldamine
Käibedeklaratsioonidele (KMD) ligipääs keelatud
Käibedeklaratsioonide (KMD) vaatamine
Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste vaatamine
Koondviitenumbri haldamine
Lubade haldamine
Metsatehingute teatise esitamine
Reklaami- ja müügimaksu deklaratsiooni esitamine kliendina
Arvestuse rakenduse kasutamine
Tagastus- ja ümberkandetaotluste esitamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine
Keskmise töötasu tõendi koostamine ehitusettevõtetele
Maksuandmete tõendi käibedeklaratsiooni (KMD) osa koostamine
Maksuandmete tõendi väljamaksete andmete (TSD) osa koostamine
Maksuandmete tõendi ühendusesisese käibe (VD) osa koostamine
Maksuandmete tõendi võla osa koostamine
Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine
Töötamise registris (TÖR) andmete vaatamine
Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) piiratud esitamine (ligipääs puudub lisadele 1, 2 ja INF1)
Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) piiratud esitamine ja lisade 1, 2 ja INF1 vaatamine
Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamine
Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonile (TSD) ligipääs keelatud
Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vaatamine
Ühendusesisese käibe aruande (VD) ja ühendusesisese käibe muutmise aruande (VDP) esitamine
Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu (LAAK) sisestaja
KMKR avalduste esitamine Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine
Alkoholi maksumärgid – esitaja Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine
Alkoholi maksumärgid – vaataja Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide dokumentide vaatamine
Tubaka maksumärgid – esitaja Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine
Tubaka maksumärkide rakenduse vaatamine Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide aruannete koostamine
Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide vaatamine
MOSS-rakenduse kasutamine Elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikorra (MOSS) avalduste haldamine
Tolliteenuste pakett Aktsiisikaupade liikumise andmete koondamise süsteemis (AKLA) andmete vaatamine
Mitterahaliste kohustuste haldamine
Ekspordikontrollisüsteemis (ECS) ekspordideklaratsioonide vaatamine 
Ekspordikontrollisüsteemis (ECS) esindatava ettevõtte ekspordideklaratsioonide haldamine
Ekspordikontrollisüsteemis (ECS) ekspordideklaratsioonide haldamine
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede lähetamine
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede piiratud lähetamine
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede piiratud vastuvõtmine
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede vastuvõtmine
Garantiide süsteemis tagatiste haldamine
Impordikontrollisüsteemis (ICS) manifestide, loendite, üld- ja sisenemisdeklaratsioonide haldamine
Impordikontrollisüsteemis (ICS) manifestide, loendite, üld- ja sisenemisdeklaratsioonide vaatamine
Elektroonsete saabumisteadete töötlemise süsteemis (IMF) sisenemise ülddeklaratsioonide ja manifestide esitamine
Elektroonsete saabumisteadete töötlemise süsteemis (IMF) sisenemise ülddeklaratsioonide ja manifestide vaatamine
Aktsiisikaupade järelevalve infosüsteemis (JVIS) teadete ja taotluste esitamine
Aktsiisikaupade järelevalve infosüsteemis (JVIS) teadete ja taotluste vaatamine
Koondviitenumbri haldamine
Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektroonilises süsteemis (LIDO) aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide haldamine
Aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide elektroonilises süsteemis (LIDO) aktsiisisaatedokumentide lisadokumentide vaatamine
Lubade haldamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) transiidi- ja TIR-veo deklaratsioonide haldamine ja registreeritud tagatiste vaatamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) juhi aruannete koostamine ja vaatamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) tagatiste haldamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) transiidideklaratsioonide ja registreeritud tagatiste vaatamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) transiidideklaratsioonide ning saabumis- ja mahalaadimisteadete vaatamine
Transiidi andmevahetuse süsteemis (NCTS) transiidideklaratsioonide haldamine ning registreeritud tagatiste vaatamine
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide vaatamine ja aruannete koostamine
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide lähetamine
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide piiratud lähetamine
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) aktsiisisaatedokumentide vastuvõtuteadete piiratud haldamine
Siseriiklikus aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (SADHES) ettevõtte aktsiisisaatedokumentide vastuvõtuteadete haldamine
Sisenemisdeklaratsioonide töötlemise süsteemis (SUMDEC) ülddeklaratsioonide esitamine
Sisenemisdeklaratsioonide töötlemise süsteemis (SUMDEC) ladustaja
Sisenemisdeklaratsioonide töötlemise süsteemis (SUMDEC) ülddeklaratsioonide esitamine ja muutmine
Sisenemisdeklaratsioonide töötlemise süsteemis (SUMDEC) terminalipidaja
Ladustamisteadete töötlemise süsteemis (TERM) kauba saaja
Ladustamisteadete töötlemise süsteemis (TERM) terminalipidaja
Rahvusvaheliste kaubavedude süsteemis (TIR) märkmikud ja kviitungid
Rahvusvaheliste kaubavedude süsteemis (TIR) piiratud õigus
Rahvusvaheliste kaubavedude süsteemis (TIR) volitatud saaja
Tollideklaratsioonide töötlemise elektroonilises süsteemis (Complex) tollideklaratsioonide ja SIMP-aruannete koostamine
Tollideklaratsioonide töötlemise elektroonilises süsteemis (Complex)  tollideklaratsioonide haldamine ja SIMP-aruannete vaatamine
Tollideklaratsioonide töötlemise elektroonilises süsteemis (Complex) tollideklaratsioonile muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluste esitamine
Tollideklaratsioonide töötlemise elektroonilises süsteemis (Complex) tollideklaratsioonide sisestamine ja vaatamine ning SIMP-aruannete vaatamine
Tollideklaratsioonide töötlemise elektroonilises süsteemis (Complex) tollideklaratsioonide ja SIMP-aruannete vaatamine
Tollikontrollide infosüsteemi (TOTS2) kasutamine
Kütuse omanik või vastavusdokumendi tellija
Kütuse käitleja-muutja
Kütuse käitleja-vaatleja
Kütuse käitleja-vedaja
Juht-muutja
Töötamise registri (TÖR) rakendus ärikliendile Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine
Töötamise registris (TÖR) andmete vaatamine
Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu Käibedeklaratsiooni (KMD) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel
Töötamise registri (TÖR) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel
Volituste ja õiguste administreerimine Volituste ja õiguste administreerimine
EL käibemaksu tagastustaotluse esitamine EL käibemaksu tagastustaotluse esitamine
Keskmise töötasu tõend ehitusettevõtetele Keskmise töötasu tõend ehitusettevõtetele
Hasartmängu maksumärkide vastuvõtmine Hasartmängu maksumärkide vastuvõtmine
Alkoholi ja tubaka maksumärkide vastuvõtmine Alkoholi ja tubaka maksumärkide vastuvõtmine
Tubaka maksumärkide vastuvõtmine Tubaka maksumärkide vastuvõtmine
Tolli tagatiste konto kasutamine Tolli tagatiste konto kasutamine
Maamaksu andmete esitamine Maamaksu andmete esitamine
Tollideklaratsioonide esitamine Tollideklaratsioonide esitamine
Tolli ettemaksukonto kasutamine Tolli ettemaksukonto kasutamine
Kütuse vastavusdokumendi (VDS) väljastamine Kütuse vastavusdokumendi (VDS) väljastamine
Kütuse laopidaja Kütuse laopidaja
Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) andmete saatmine üle X-tee Kütuse jäägi korrigeerimise kanded
Kütuse laoteenuse kanded
Kütuse planeeritud veod
Kütuse vastuvõtu kinnitused
Tankla aruanded

 

01.02.2019