Sa oled siin

E-MTA kasutamise volikirjad ja taotlused

Volikirjade ja taotlustega volitab äriühing oma esindajat kasutama äriühingu nimel e-MTA teenuseid.

Volikirjale või taotlusele peab olema alla kirjutanud ettevõtte juhatuse liige (registrikaardile kantud isik).

Kui volikirja/taotluse esitaja ei ole juhatuse liige, peab volikiri olema juhatuse liikme poolt allkirjastatud ja notariaalselt kinnitatud.

Volikirjade ja taotluste näidised Selgitus

Volikiri e-MTA kasutamiseks (6.78 KB, PDF) – raamatupidaja pakett

Volikirjaga annab äriühing oma esindajale õiguse:
 • esitada käibedeklaratsioone (KMD), tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone (TSD), aktsiisideklaratsioone, raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatisi, hasartmängu aruandeid, ühendusesisese käibe aruandeid, reklaamimaksu deklaratsioone, INF-deklaratsioone
 • vaadata käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avaldusi

 • taotleda EORI-numbrit

 • kasutada arvestuse rakendust (nõuded, saldod, ettemaksukonto saldod ja väljavõtted, maksmine)

 • vaadata võlamenetluse andmeid

 • esitada tagastus- ja ümberkandetaotlusi

 • esitada ELi tagastustaotlusi

 • esitada ajatamistaotlusi

 • muuta töötamise registris andmeid

 • saata ja lugeda esindatava nimel kirjavahetust, vaadata teateid ja haldusakte

 • koostada tõendeid

 • vaadata raskeveokimaksu andmeid

 • vaadata maamaksu andmeid

 • näha töölaua koondvaates esindatava andmeid ja

 • kasutada järgnevaid e-tolliteenuseid:
  • tagatiste saldo jälgimine, info saamine ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja tagatissummade laekumiste, vabastamise ning tagastamise kohta
  • aruannete koostamine (mitterahaliste kohustuste haldamine, riikidepõhise aruande rakenduses deklaratsioonide haldamine)
  • vaadata ja moodustada tolli koondviitenumbreid

  • erinevate lubade taotlemine ning lubade kehtivuse jälgimine
  • maksumärkidega seotud tegevused – maksumärkide tellimise taotluse esitamine, kange alkoholi märgistamise registreerimine, maksuhalduri teavitamine jne

Taotlus e-tolliteenuste kasutajaõiguste saamiseks e-MTAs (438.87 KB, PDF)

Tolliteenuste kasutajaõiguste selgitused (122.27 KB, PDF)

Taotlus aktsiisikaupadega seotud toimingute kasutajaõiguste saamiseks e-MTA (15.59 KB, PDF) 03.09.2019

Aktsiisikaupade toimingute kasutajaõiguste selgitused (40.02 KB, PDF) 03.09.2019

Volikiri e-MTA kaudu maamaksu andmete esitamiseks ja parandamiseks (244.2 KB, PDF)

Volikirjaga annab valla- või linnavalitsus oma esindaja(te)le õiguse maamaksu andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ja vajadusel nende parandamiseks.

Volikiri tollitoimingute teostamiseks (10.76 KB, PDF) – tolliagentuurile

Volikirjaga annab ettevõte tolliagentuurile õiguse järgnevate tollitoimingute teostamiseks:
 • tollideklaratsioonide esitamine
 • ettemaksete kasutamine tolli toiminguteks
 • tagatise kasutamine tolli toiminguteks

Volikiri kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks (29.5 KB, RTF)

Volikirjaga annab ettevõte oma esindajale õiguse kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
09.10.2019