Sa oled siin

E-maksuameti/e-tolli kasutamise volikirjad ja taotlused

Volikirjade ja taotlustega volitab äriühing oma esindajat kasutama äriühingu nimel e-maksuameti/e-tolli teenuseid.

Volikirjale või taotlusele peab olema alla kirjutanud ettevõtte juhatuse liige (registrikaardile kantud isik).

Kui volikirja/taotluse esitaja ei ole juhatuse liige, peab volikiri olema juhatuse liikme poolt allkirjastatud ja notariaalselt kinnitatud.

Volikirjade ja taotluste näidised Selgitus

Volikiri e-maksuameti/e-tolli kasutamiseks (19.35 KB, PDF) – raamatupidaja pakett

Volikirjaga annab äriühing oma esindajale õiguse:
 • esitada käibedeklaratsioone (KMD), ettevõtte tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone (TSD), aktsiisideklaratsioone, raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatisi, hasartmängu aruandeid, INF-deklaratsioone
 • taotleda EORI-numbrit
 • vaadata saldosid ja teha saldopäringuid
 • saata esindatava nimel teateid
 • esitada tagastus- ja ümberkandetaotlusi
 • esitada ELi tagastustaotlusi
 • ja kasutada järgnevaid e-tolliteenuseid:
  • tagatiste saldo jälgimine, info saamine ettevõttele esitatud tagatisnõuete ja tagatissummade laekumiste, vabastamise ning tagastamise kohta
  • aruannete koostamine
  • erinevate lubade taotlemine ning lubade kehtivuse jälgimine
  • maksumärkidega seotud tegevused – maksumärkide tellimise taotluse esitamine, kange alkoholi märgistamise registreerimine, maksuhalduri teavitamine jne

Taotlus e-tolliteenuste kasutajaõiguste saamiseks e-maksuametis/e-tollis (452.77 KB, PDF)

Tolliteenuste kasutajaõiguste selgitused (122.27 KB, PDF)

Taotlus aktsiisikaupadega seotud toimingute kasutajaõiguste saamiseks e-maksuametis/e-tollis (49.5 KB, XLS)

Aktsiisikaupade toimingute kasutajaõiguste selgitused (209.31 KB, PDF)

Volikiri e-maksuameti/e-tolli kaudu maamaksu andmete esitamiseks ja parandamiseks (61.59 KB, PDF)

Volikirjaga annab valla- või linnavalitsus oma esindaja(te)le õiguse maamaksu andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ja vajadusel nende parandamiseks.

Volikiri tolli toimingute teostamiseks (24.03 KB, PDF) – tolliagentuurile

Volikirjaga annab ettevõte tolliagentuurile õiguse järgnevate tollitoimingute teostamiseks:
 • tollideklaratsioonide esitamine
 • ettemaksete kasutamine tolli toiminguteks
 • tagatise kasutamine tolli toiminguteks

Volikiri kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks (29.5 KB, RTF)

Volikirjaga annab ettevõte oma esindajale õiguse kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
10.05.2019