Sa oled siin

E-MTA kasutamise volikirjad ja taotlused

Sellelt lehelt leiate volikirjade ja taotluste vormid oma esindajatele e-MTA pääsuõiguste andmiseks teenindusbüroos või e-postiga.

Kõigi esindajale teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad alati ka õigused vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid, võtta vastu ja lugeda esindatava haldusakte, lugeda esindatavale saadetud teateid ja pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust. 

Volikirjade ja taotluste vormid e-MTA pääsuõiguste andmiseks
 

Volikirjade ja taotluste näidised Selgitus
Volikiri e-MTA pääsuõiguste haldamiseks (439.08 KB, PDF)

Volikirjaga annab juriidiline isik oma esindajale õiguse:

  • vaadata ja muuta juriidilisele isikule saadetavate pääsuõiguste teadete seadistust

  • vaadata juriidilise isiku esindajaid ja nende pääsuõigusi

  • lisada juriidlise isiku nimel pääsuõigusi

  • muuta ja kloonida esindajate pääsuõigusi (v.a automaatselt antud pääsuõigusi)

  • hallata juriidilise isiku lemmikutesse lisatud esindajaid

  • võrrelda esindajate pääsuõigusi

Taotlus e-MTA pääsuõiguste andmiseks füüsilise isiku esindajale (160.16 KB, PDF)  
Taotlus e-MTA pääsuõiguste andmiseks juriidilise isiku või FIE esindajale (421.13 KB, PDF)  

Taotlus e-tolliteenuste kasutamiseks e-MTAs (346.56 KB, RTF)

E-tolliteenuste kasutamise pääsuõiguste selgitused (187.64 KB, PDF)

Taotlus aktsiisikaupadega seotud toimingute kasutajaõiguste saamiseks e-MTA (15.59 KB, PDF) 03.09.2019

Aktsiisikaupade toimingute kasutajaõiguste selgitused (38.04 KB, PDF) 22.07.2020

Volikiri e-MTA kaudu maamaksu andmete esitamiseks ja parandamiseks (244.2 KB, PDF)

Volikirjaga annab valla- või linnavalitsus oma esindaja(te)le õiguse maamaksu andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ja vajadusel nende parandamiseks.

Volikiri kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks (29.5 KB, RTF)

Volikirjaga annab ettevõte oma esindajale õiguse kange alkoholi maksumärkide vastuvõtmiseks Maksu- ja Tolliametilt.
02.10.2020