Juhendid

  1. Alates 01.07.2017 kehtima hakanud uus „Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis" (695.04 KB, PDF) (seisuga 01.07.2017)
  2. Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis (713.19 KB, PDF) (seisuga 20.04.2017)
  3. Complexi kasutusjuhend kliendile (1.99 MB, PDF) (seisuga 11.07.2013)
  4. Juhis kliendile Complexis deklaratsiooni paranduste aktsepteerimiseks (449.64 KB, PDF) (seisuga 03.10.2017)
  5. Aktsiisikauba liigi määramine (alates 01.01.2018) (533.69 KB, PDF)

Alates 8. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. Seoses sellega toimuvad muudatused ka Complexis. Täpsemat infot muudatuste kohta leiate vastavusdokumentide registreerimise (VDS) rubriigist »

6. Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine pärast töötlemist

7. Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisest (331.88 KB, PDF)

8. SAD XML
Complexi katsetamisel (ning ka edasise töö jaoks) koostati tollideklaratsiooni illustreerivad XML-failid. Nende kahe faili põhjal saab ettekujutuse, milline näeb välja tollideklaratsioon XML kujul, mida saab lihtsalt ning mugavalt laadida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex.
NB! Laadige tingimata alla mõlemad failid!
a. Tollideklaratsioon (57.49 KB, XML)
b. Elementide erinevad tüübid (4.43 KB, XML)

9. Koondviitenumber e-maksuametis/e-tollis

10. Ühtse haldusdokumendi suuniste Lisa 1 (73.7 KB, PDF) 

11. Ühtse haldusdokumendi suunisdokument üleminekuperioodiks (1.03 MB, PDF)
SAD Guidance document for the transitional period 

  1. Tollivormistus, kui isik on pankrotis (161.51 KB, PDF) 
     
03.08.2018