Juhendid

Alates 01.07.2021 ei rakendata Complexi juhendeid impordideklaratsioonide sisestamisel ja esitamisel


Uue impordideklaratsioonide töötlemise süsteemi Impulss kasutuselevõtust alates sisestatakse ja esitatakse impordideklaratsioonid süsteemis Impulss.

Enne 01.07.2021 esitatud impordi tollideklaratsioonide vaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning ekspordi tollideklaratsioonide vaatamine, sisestamine, esitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine jääb edasi süsteemi Complex.

 

 1. Alates 01.02.2019 kehtiv „Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis" (740.85 KB, PDF)
 2. „Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis" (695.04 KB, PDF) (seisuga 01.07.2017)
 3. Complexi kasutusjuhend kliendile (1.99 MB, PDF) (seisuga 11.07.2013)
 4. Juhis postipaki deklaratsiooni paranduste aktsepteerimiseks (280.45 KB, PDF) (seisuga 15.12.2020)
 5. Aktsiisikaupade tollivormistuse juhend (565.6 KB, PDF)
 6. Aktsiisikauba liigi määramine (alates 18.06.2020) (711.13 KB, PDF)
 7. Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine pärast töötlemist »
 8. Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisest (331.88 KB, PDF)
 9. SAD XML
  Complexi katsetamisel (ning ka edasise töö jaoks) koostati tollideklaratsiooni illustreerivad XML-failid. Nende kahe faili põhjal saab ettekujutuse, milline näeb välja tollideklaratsioon XML kujul, mida saab lihtsalt ning mugavalt laadida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex.
  NB! Laadige tingimata alla mõlemad failid!
 10. Koondviitenumber e-MTAs »
 11. Ühtse haldusdokumendi suuniste Lisa 1 (534.89 KB, PDF) (uuendatud 05.09.2019)
 12. Ühtse haldusdokumendi suunisdokument üleminekuperioodiks (1.63 MB, PDF) (uuendatud 05.09.2019)
  SAD Guidance document for the transitional period (1.49 MB, PDF) (uuendatud 05.09.2019)
 13. Tollivormistus, kui isik on pankrotis (161.51 KB, PDF)
 14. Maht- ja puistekauba deklareerimine mittetäieliku tollideklaratsiooniga (473.95 KB, PDF) (alates 01.07.21)

Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) kasutusele võtmisel alates 1. veebruarist 2019 toimuvad muudatused ka Complexis. Täpsemat infot muudatuste kohta leiate kütuse käitlemise süsteemi (KKS) rubriigist »

Alates 8. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. Seoses sellega toimusid muudatused ka Complexis. Täpsemat infot muudatuste kohta leiate vastavusdokumentide registreerimise (VDS) rubriigist »

30.06.2021