Töötasu alammäärad

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,48 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 584 eurot.

Alates Töötasu alammäär
tunnis
Töötasu alammäär kuus 
täistööaja korral
Alus
01.01.2021 3,48 eurot 584 eurot Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määrus nr 115
01.01.2020 3,48 eurot 584 eurot Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määrus nr 115
01.01.2019 3,21 eurot 540 eurot Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 117
01.01.2018 2,97 eurot 500 eurot Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrus nr 189
01.01.2017 2,78 eurot 470 eurot Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrus nr 139
01.01.2016 2,54 eurot 430 eurot Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrus nr 139
01.01.2015 2,34 eurot 390 eurot Vabariigi Valitsuse 28.11.2013 määrus nr 166
01.01.2014 2,13 eurot 355 eurot Vabariigi Valitsuse 28.11.2013 määrus nr 166
01.01.2013 1,90 eurot 320 eurot Vabariigi Valitsuse 10.01.2013 määrus nr 6
01.01.2012 1,80 eurot 290 eurot Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrus nr 169
01.01.2011 1,73 eurot 278,02 eurot Vabariigi Valitsuse 23.08.2010 määrus nr 118 § 81
01.01.2008 27 krooni 4350 krooni Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 90
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määrus nr 254
01.01.2007 21 krooni ja 50 senti 3600 krooni Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a
määrus nr 273
01.01.2006 17 krooni ja 80 senti 3000 krooni Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a
määrus nr 328
01.01.2005 15 krooni 90 senti 2690 krooni Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2004. a
määrus nr 374
01.01.2004 14 krooni ja 60 senti 2480 krooni Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2003. a
määrus nr 323
01.01.2003 12 krooni ja 90 senti 2160 krooni Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 2002. a
määrus nr 366
01.01.2002 10 krooni 95 senti 1850 krooni Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a
määrus nr 396
01.01.2001 9 krooni 40 senti 1600 krooni Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a
määrus nr 428
01.01.2000 8 krooni 25 senti 1400 krooni Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999. a
määrus nr 360
01.01.1999 7 krooni 35 senti 1250 krooni Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a
määrus nr 270
01.01.1998 6 krooni 50 senti 1100 krooni Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a
määrus nr 245
01.02.1997 5 krooni 845 krooni Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1997. a
määrus nr 52
01.01.1996 4 krooni 680 krooni Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1996. a
määrus nr 14
16.02.2021