Sa oled siin

Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud

Residendist juriidilise isiku või mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiva tegevuskoha poolt tehtud kingitusi, annetusi ja vastuvõtukulusid maksustatakse tulumaksuga määras 20/80.
 

JuhendidMaksud toidu annetamisel


Toidu ülejääkide ohutu ümberjaotamisega tegeleb Eestis kõige ulatuslikumalt SA Eesti Hollandi Heategevusfond ehk Toidupank.

Toidupank kogub kaubanduses, tootmises ja toitlustuses üle jääva toidu kokku ning jagab selle enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele sotsiaalametist saadud nimekirja alusel. Toidupank aitab ennekõike väikeste lastega ja paljulapselisi allpool toimetulekupiiri elavaid peresid.

Lisaks Toidupangale aitavad annetatud toidu abivajajateni viia Lasterikaste Perede Liit, Päästearmee ja teised heategevusorganisatsioonid, mis on arenenud üle-eestiliseks võrgustikuks.

Tulumaks

Annetatud toidu maksustamine sõltub nii annetuse tegija kui ka annetuse saaja isikust, samuti annetatud toidu maksustatavast väärtusest.

Kaubandus-, tootmis- ja toitlustusettevõtted (annetuse tegijad) määravad ise Toidupangale ja teistele heategevusorganisatsioonidele tasuta üleantava kauba maksustatava väärtuse. „Kõlblik kuni“ või „parim enne“ kuupäeva tõttu võib tasuta üleantava kauba maksustatav väärtus olla 0 ning maksukohustust ei teki.

Kui kaubal on maksustatav väärtus, siis tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele on tasuta üleantav kaup maksuvaba piirmäära ulatuses (TuMS § 49 lg 2).

Kaubandus-, tootmis- ja toitlustusettevõtted (annetuse tegijad) saavad nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele annetamisel valida kahe maksuvaba piirmäära vahel –

  • kas 3% väljamakstud töötasudest või
  • 10% eelmise majandusaasta kasumist.

Piirmäära arvestust peetakse aasta lõikes jooksvalt.

Toidupank, Lasterikaste Perede Liit, Päästearmee on kantud nimekirja ning kaubandus-, tootmis- ja toitlustusettevõtte saavad neile toitu annetada maksuvabalt piirmäära ulatuses

Toidupank, Lasterikaste Perede Liit, Päästearmee ja teised nimekirja kantud heategevusorganisatsioonid saavad omakorda maksuvabalt osutada füüsilisele isikule toimetulekuks materiaalset abi (TuMS § 49 lg 6). Maksuvaba on ka toimetulekuks tasuta toidu üleandmine või toitlustamine (nt toidupakid, supiköögid vm).

Käibemaks

Kauba tasuta võõrandamise ja kauba tasuta ühendusesisese soetamise puhul, samuti kauba ühendusesisese käibena käsitatava kauba teise liikmesriiki toimetamise korral (§ 7 lg 1 punkt 3) on maksustatav väärtus kauba või muu sarnase kauba soetusmaksumuse või selle puudumisel omahinna alusel eelnimetatud toimingute tegemise ajal määratud väärtus (KMS § 12 lg 3).

Seega võib maksustatava väärtuse määramise aluseks võtta ka muu sarnase kauba soetusmaksumuse. Maksustatav väärtus tuleb kindlaks määrata kauba võõrandamise vms toimingu tegemise ajal. See tähendab, et kauba kunagise soetusmaksumuse või omahinna asemel tuleb maksustatava väärtuse määramisel arvesse võtta selle kauba võõrandamise või muu nimetatud toimingu tegemise ajal kehtiv tegelik hind. Tuleb võrrelda sel hetkel kehtivat sarnase või sama kauba turuhinda, millega saaks selle turutingimustel soetada. Samuti kui võrreldavat tehingut ei leita, tuleb arvesse võtta kauba seisukord ning muud asjaolud, mis mõjutavad kauba hinda. Näiteks kulumine võib vähendada kauba väärtust, samas parendustööd võivad aga kauba väärtust tõsta.

Seega määrab kaubandus-, tootmis- ja toitlustusettevõte ise Toidupangale ja teistele heategevusorganisatsioonidele tasuta üleantava kauba käibemaksuga maksustatava väärtuse. „Kõlblik kuni“ või „parim enne“ kuupäeva tõttu võib tasuta üleantava kauba maksustatav väärtus olla ka 0 ning käibemaksukohustust ei teki.

20.07.2021