Sa oled siin

Ühendusesisese käibe andmete päring e-maksuametis/e-tollis

Ühendusesisese käibe andmete päring võimaldab käibemaksukohustuslasest ettevõtte esindajal vaadata andmeid, mida on ettevõttega tehtud tehingute käibe kohta deklareeritud teistele Euroopa Liidu maksuhalduritele esitatud ühendusesisese käibe deklaratsioonidel.

Kui andmetes esineb ebakõlasid võrreldes ettevõttele teadaolevatega, saab päringulehel teavitada Maksu- ja Tolliametit puudulikest või probleemsetest andmetest.

Volituse „Ühendusesisese käibe andmete päring“ andmine

Ühendusesisese käibe andmete päringu tegemiseks on vajalik volitus „Ühendusesisese käibe andmete päring“ või KMD esitamise õigus valitud isiku esindajal.

Volitusi saab e-maksuametis/e-tollis anda isik, kellel on D-volitus ehk „Volituste ja őiguste administreerimine“.

Volitust saab anda e-maksuameti/e-tolli põhimenüü punktis „Leping ja seaded“ lingist „Volituste administreerimine“, kus tuleb vajutada isiku nime järel olevale nupule „Muuda“.

Avaneb leht, kus on nähtavad isikule antud volitused ning volituse lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa uus volitus…" ja lisada volituse tüüp „Ühendusesisene käibe andmete päring“.

Kohustuslik on määrata „Volituse alguse kuupäev“, soovi korral saab lisada ka „Volituse lõpu kuupäeva“. Kui volituse tüüp ja volituse alguse kuupäev on määratud, siis tuleb vajutada „Salvesta“ nuppu.

„Ühendusesisese käibe andmete päringu“ õigus rakendub isikule e-maksuametis/e-tollis pärast volituse andmist ligikaudu 30 minuti jooksul.

Päringu asukoht e-maksuametis/e-tollis

Päring asub e-maksuameti/e-tolli põhimenüü punkti „Avalikud päringud“ lingil „Ühendusesisese käibe andmete päring“.

Kolmekeelne päring on kättesaadav vastavat volitust omavale, ärikliendi esindaja rollis e-maksuametisse/e-tolli sisenenud kasutajale.

Päringu avaleht

Päringu avalehelt on võimalik vaadata andmeid varasemalt tehtud päringute kohta, teha uut päringut ja teha päringule mitte vastanud riikidesse korduvpäring.

Avalehel näeb varasemalt esitatud päringuid kvartalite kaupa grupeerituna. Kvartali peale klõpsates kuvatakse kõik päringud, mis selle perioodi alla kuuluvad ja mis on selle ärikliendi tehtud.

Avalehel on kättesaadav ka planeeritud katkestuste info (teiste riikide VIES süsteemide kohta).

Päringu avaleht

Uue päringu tegemine

Uue päringu tegemiseks on nupp „Uus päring“. Sellele nupule vajutades kuvatakse aken, kus saab valida perioodi (aasta ja kvartali) ning päringu käivitada. Nupuga „Esitan päringu“ tehakse etteantud perioodi kohta päring kõikidesse riikidesse.

Vaikimisi on aasta ja kvartali valikuna eeltäidetud kõige hilisem kvartal, mille kohta saab päringu teha.

Uue päringu tegemine

Kuna päring võtab aega, siis kuvab pärast päringu esitamist süsteem teavituse „Päringu tegemine võtab aega umbes … minutit“ ja seni, kuni etteantud aeg ei ole möödas, vastust vaadata ei saa.

Päringu teavitus

Kui vastus on koostatud, siis tuleb vastuse vaatamiseks vajutada nupule „Vaatan vastust“. Juhul kui mõned riigid ei ole veel vastanud või on vastanud veaga, siis on võimalik vastuseta ja veaga riikidesse uuesti päring saata lingiga „Esitan päringu uuesti“. Päringut on võimalik selle lingi kaudu uuesti teha seni, kuni vastus on saabunud.

Päringu vastused

Päringu vastuste leht

Päringu vastuste lehel on iga vastuserea lõpus ikoon tagasiside andmiseks (tagasiside ei ole kohustuslik). Selle kaudu saab valida antud rea kohta mingi etteantud põhjuse ja soovi korral kirjutada kommentaari või siis valida valiku muu põhjus, mille korral on kohustuslik lisada kommentaar.

Päringu vastuste leht

Tagasiside ebatäpsetest andmetest

Tagasiside põhjus

Kui teate, et on toimunud tehing, mille info ei kajastu päringu vastuses, siis on võimalik puuduva tehingu info Maksu- ja Tolliametile edastada. Selleks on päringu vastuse juures nupp „Uus rida“. Tagasiside ja puuduvate ridade info salvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasi.

Uus rida

Päringu vastuseid saab välja trükkida ja alla laadida (PDF- või CSV-formaadis). Antud funktsioonid asetsevad päringu lõpus.

23.11.2018