Sa oled siin

Ühendusesisese käibe andmete päring e-MTAs

Ühendusesisese käibe andmete päring võimaldab käibemaksukohustuslasest ettevõtte esindajal vaadata andmeid, mida on tema ettevõtte kohta deklareeritud teistele Euroopa Liidu maksuhalduritele esitatud ühendusesisese käibe deklaratsioonidel.

Kui andmetes esineb ebakõlasid võrreldes ettevõttele teadaolevatega, saab päringulehel teavitada Maksu- ja Tolliametit puudulikest või probleemsetest andmetest.

Õiguse andmine

Ühendusesisese käibe andmete päringu tegemiseks on vajalik pääsuõigus „Ühendusesisese käibe andmete päring“ või KMD esitamise õigus, mis on pääsuõiguste paketis „Raamatupidaja pakett".

Õiguse andmiseks tuleb:

  1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
  2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
  3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; kui isik leitud, siis vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  4. a. pääsuõiguste paketi „Raamatupidaja pakett“ andmiseks tuleb jaotises „Õigused“ valida „Pääsuõiguste paketid“, leida soovitud pakett otsisõnade „raamatupidaja pakett" abil, märgistada see pakett linnukesega ja vajutada nupule „Lisan“;
    b. üksikõiguse „Ühendusesisese käibe andmete päring​“ andmiseks tuleb jaotises „Õigused“ valida „Üksikõigused", leida pääsuõigus otsisõna „päring" abil, märgistada vajalik õigus linnukesega ja vajutada nupule „Lisan“.

Päringu asukoht e-MTAs

Päring asub e-MTAs: „Registrid ja päringud“ > „Minu päringud“ > „Ühendusesisese käibe andmed“.

Kolmekeelne päring on kättesaadav vastavat pääsuõigust omavale, ärikliendi esindaja rollis e-MTAsse sisenenud kasutajale.

Päringu avaleht

Päringu avalehelt on võimalik vaadata andmeid varasemalt tehtud päringute kohta, teha uut päringut ja teha päringule mitte vastanud riikidesse korduvpäring.

Avalehel näeb varasemalt esitatud päringuid kvartalite kaupa grupeerituna. Kvartali peale klõpsates kuvatakse kõik päringud, mis selle perioodi alla kuuluvad ja mis on selle ärikliendi tehtud.

Avalehel on kättesaadav ka planeeritud katkestuste info (teiste riikide VIES süsteemide kohta).

Päringu avaleht

Uue päringu tegemine

Uue päringu tegemiseks on nupp „Uus päring“. Sellele nupule vajutades kuvatakse aken, kus saab valida perioodi (aasta ja kvartali) ning päringu käivitada. Nupuga „Esitan päringu“ tehakse etteantud perioodi kohta päring kõikidesse riikidesse.

Vaikimisi on aasta ja kvartali valikuna eeltäidetud kõige hilisem kvartal, mille kohta saab päringu teha.

Uue päringu tegemine

Kuna päring võtab aega, siis kuvab pärast päringu esitamist süsteem teavituse „Päringu tegemine võtab aega umbes … minutit“ ja seni, kuni etteantud aeg ei ole möödas, vastust vaadata ei saa.

Päringu teavitus

Kui vastus on koostatud, siis tuleb vastuse vaatamiseks vajutada nupule „Vaatan vastust“. Juhul kui mõned riigid ei ole veel vastanud või on vastanud veaga, siis on võimalik vastuseta ja veaga riikidesse uuesti päring saata lingiga „Esitan päringu uuesti“. Päringut on võimalik selle lingi kaudu uuesti teha seni, kuni vastus on saabunud.

Päringu vastused

Päringu vastuste leht

Päringu vastuste lehel on iga vastuserea lõpus ikoon tagasiside andmiseks (tagasiside ei ole kohustuslik). Selle kaudu saab valida antud rea kohta mingi etteantud põhjuse ja soovi korral kirjutada kommentaari või siis valida valiku muu põhjus, mille korral on kohustuslik lisada kommentaar.

Päringu vastuste leht

Tagasiside ebatäpsetest andmetest

Tagasiside põhjus

Kui teate, et on toimunud tehing, mille info ei kajastu päringu vastuses, siis on võimalik puuduva tehingu info Maksu- ja Tolliametile edastada. Selleks on päringu vastuse juures nupp „Uus rida“. Tagasiside ja puuduvate ridade info salvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasi.

Uus rida

Päringu vastuseid saab välja trükkida ja alla laadida (PDF- või CSV-formaadis). Antud funktsioonid asetsevad päringu lõpus.

15.12.2019