EL KMKR nr kehtivuse kontrollimine

Alates 1. jaanuarist 2021 ei saa teha päringuid Ühendkuningriigi ettevõjate käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohta (v.a. Põhja-Iirimaa käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid eesliitega „XI").

Alates jaanuarist 2020 muutusid Hollandi FIE-de käibemaksukohustuslaste numbrid. Hollandi FIE ei saa enam kasutada oma isikukoodi käibemaksukohustuslase numbrina, vaid nüüd antakse talle eraldi KMKR number.

Uued numbrid hakkasid kehtima alates 01.01.2020 ning neid saab kontrollida ka VIES süsteemis ja Euroopa Liidu veebisaidil.

EL KMKR nr kehtivuse kontrollimine


1. Kontrollige käibemaksukohustuslase numbrit Euroopa Komisjoni andmebaasist.
Päringu tulemusena saate vastuseks, kas KMKR number on kehtiv või ei ole kehtiv. Eitava vastuse korral soovitame toimida järgmiselt:

  • kontrollige KMKR numbri struktuuri ja formaati – saate teada, kas klient on andnud teile KMKR numbri, mitte ettevõtte registrikoodi, isikukoodi või muu numbri
  • kontrollige numbri nimetust (PDF) – saate teada vastava riigi KMKR numbri võõrkeelse nimetuse, et kontrollida, kas klient on teavitanud teid õigest numbrist
  • võtke kliendiga ühendust ja täpsustage KMKR numbrit
  • numbriväljale tuleb sisestada number ilma riigitunnuseta
  • vaadake tabelist, kas kontrollitava välisriigi päringusüsteem töötab
  • Alates 08.01.2013 kuvatakse EL KMKR numbri kehtivuse kontrollimisel päringu vastuse andmete koosseisus täiendavalt infot ka käibemaksukohustuslase tegevusala ja õigusliku vormi kohta. Õiguslikud vormid väljendatakse koodidena, näiteks FR-11, CZ-02, FI-16 jne.
    Euroopa Komisjoni koostatud tabelist leiate ELi liikmesriikide õiguslike vormide koodid koos selgitustega (335.5 KB, XLS).

2. Kontrollige käibemaksukohustuslase numbrit e-posti teel: ariklient@emta.ee
Kui soovite informatsiooni teiste ELi liikmesriikide KMKR numbri kehtivuse kohta meiliaadressilt ariklient@emta.ee, märkige oma meilis KMKR number, mille kehtivust kontrollida soovite.

Kui soovite kontrollida teise ELi liikmesriigi KMKR numbri olemasolu ja kehtivust ettevõtte nimetuse järgi, siis pöörduge vastava riigi maksuadministratsiooni poole. Teiste riikide maksuametite kontaktandmed leiate Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

 

Riigid ja territooriumid, mida loetakse Euroopa Liidu käibemaksuterritooriumi osaks

Liikmesriik
Kaasa arvatud...
Välja arvatud...
Austria
Jungholtz ja Mittelberg
 
Belgia
 
 
Bulgaaria    
Eesti
 
 
Hispaania
Baleaari saared (Majorca, Ibiza ja Menorca)
Kanaari saared, Ceuta ja Melilla
Holland
 
Hollandi Antillid
Horvaatia
 
 
Iirimaa
 
 
Itaalia
Sardiinia
Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused ning Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
Kreeka
 
Mount Athos (Agion Poros)
Küpros
 
Türgi kontrolli all olev osa
Leedu
 
 
Luksemburg
 
 
Läti
 
 
Malta
 
 
Liikmesriik
Kaasa arvatud...
Välja arvatud...
Poola
 
 
Portugal
Assoorid ja Madeira
 
Prantsusmaa
Monaco*
Ülemeredepartemangud (Martinique, Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Reunion, Saint Pierre ja Miquelon)
Põhja-Iirimaa (kuni 31.12.2024)    
Rootsi
 
 
Rumeenia    
Saksamaa
 
Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
Slovakkia
 
 
Sloveenia
 
 
Soome
 
Ahvenamaa
Taani
 
Fääri saared ja Gröönimaa
Tšehhi
 
 
Ungari
 
 

* Vastavalt Prantsuse Vabariigi ja Monaco ning Ühendatud Kuningriigi ja Mani saare vahel sõlmitud kokkulepetele ei loeta Monacot ja Mani saart kolmandateks territooriumiteks ning nende suhtes kohaldatakse Kuuendat Direktiivi.
Kanalisaari (nt Jersey, Guernsey) käsitatakse kolmandate riikidena.

Informatsioon Tšehhi käibemaksugrupi KMKR numbri kontrollimise kohta Euroopa Komisjoni andmebaasi kaudu


Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 11 võimaldab Tšehhi maksuhaldur alates 1. jaanuarist 2009. aastal registreerida maksukohustuslasi ühise taotluse alusel käibemaksugrupina, kes on õiguslikult iseseisvad, kuid rahaliste, majanduslike ja organisatsiooniliste sidemete kaudu üksteisega tihedalt seotud. Käibemaksugrupil on üks KMKR number, mida grupi liikmed kasutavad tehingutes grupiväliste liikmetega.

Tšehhi käibemaksugrupi KMKR numbri struktuur on CZ699XXXXXX, grupi tunnus on alati „699” ning grupi number vastab formaadile 1 plokk 9 numbrist.

Käibemaksugrupi KMKR numbri kehtivuse kontrollimisel Euroopa Komisjoni andmebaasi kaudu (ja ka maksuhalduri kasutuses oleva infosüsteemi VIES kaudu) kuvatakse vastuseks informatsioon selle kohta, et tegemist on käibemaksugrupi KMKR numbriga.

Grupi liikmete nime ja aadressi kohta saab pärida Tšehhi käibemaksukohustuslaste registrist.

 

Käibemaksukohustuslaste numbrite struktuurid ja formaadid
 

Liikmesriik Struktuur peab vastama formaadile
AT – Austria ATU99999999
BE – Belgia BE0999999999
BG – Bulgaaria BG999999999 või BG9999999999
CY – Küpros CY99999999L
CZ – Tšehhi CZ99999999 või CZ999999999 või CZ9999999999
DE – Saksamaa DE999999999
DK – Taani DK99 99 99 99
EE – Eesti EE999999999
EL – Kreeka EL999999999
ES – Hispaania ESX9999999X
FI – Soome FI99999999
FR – Prantsusmaa FRXX999999999
HR – Horvaatia HR99999999999
HU – Ungari HU99999999
IE – Iirimaa IE9S99999L
IT – Itaalia IT99999999999
Liikmesriik Struktuur peab vastama formaadile
LT – Leedu LT999999999 või LT999999999999
LU – Luksemburg LU99999999
LV – Läti LV99999999999
MT – Malta MT99999999
NL – Holland NL999999999B99
PL – Poola PL9999999999
PT – Portugal PT999999999
RO – Rumeenia RO999999999 või RO9999999999
SE – Rootsi SE999999999999
SI – Sloveenia SI99999999
SK – Slovakkia SK9999999999
XI – Põhja-Iirimaa XI999 9999 99 või XI999 9999 99 999 või XIGD999 või XIHA999

Märkused:
9 – number
X – täht või number
S – täht; number; “+” või “*”
L – täht

 

Kontrollitava välisriigi päringusüsteem ei tööta
 

KUUPÄEV KELLAAEG RIIGID
    Austria
  kl 22.22 Belgia
    Bulgaaria
    Eesti
    Hispaania
17.10.2021 kl 9-12 Holland
    Horvaatia
15.10.2021 kl 9.55 Iirimaa
    Itaalia
    Kreeka
    Küpros
    Leedu
    Luksemburg
13.10.2021 kl 21.21 Läti
05.10.2021 kl 16.10 Malta
    Poola
    Portugal
    Prantsusmaa
    Põhja-Iirimaa
    Rootsi
    Rumeenia
    Saksamaa
    Slovakkia
    Sloveenia
24.10.2021 kl 10-14 Soome
    Taani
    Tšehhi
    Ungari
15.10.2021