Sa oled siin

Teenuse käibe tekkimise koha määramine, käibemaksumäär ning deklareerimine

Teenuse osutamine Eesti käibemaksukohustuslase poolt


Teenuse osutamisel teise liikmesriigi piiratud maksukohustuslasele tuleb jälgida samu reegleid nagu teenuse osutamisel tavapärasele teise liikmesriigi maksukohustuslasele.

Kui mõne teise liikmesriigi maksuhaldur ei ole väljastanud piiratud maksukohustuslasele registreerimise numbrit, siis teenuse osutamisel tuleb küsida täiendavaid andmeid või väljavõtet maksuseadusest, mis kohustab teenuse saajat (ettevõtlusega tegelevat isikut) oma riigis teenuse saamisel käibemaksu maksma. Kui teises liikmesriigis on käibemaksu tasumise kohustus, siis teenuse osutaja Eestis saab deklareerida käibe 0% maksumääraga.


LÜHENDID:
KMS – käibemaksuseadus
LR – liikmesriik
KMD – käibedeklaratsioon
VD – ühendusesisese käibe aruanne
EL – Euroopa Liit 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Teenused, mille käibe tekkimise koht määratakse nn põhireegli järgi

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 9
Teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
Teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja
asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)
v.a § 10 lg 5 nimetatud teenused

20%
KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahter 3 KMD: lahtrid 1, 4
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –

 

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Eestis asuva kinnisasjaga seotud teenus (ehitamine, ehitus- ja paigaldustöö, sealhulgas remondi- ja hooldustöö jms)
KMS § 10 lg 2 p 1
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 1)
20%
Majutus Eestis 9% (§ 15 lg 2 p 4) 9% (§ 15 lg 2 p 4) 9% (§ 15 lg 2 p 4) 9% (§ 15 lg 2 p 4) 9% (§ 15 lg 2 p 4) 9% (§ 15 lg 2 p 4)
Rent, üür Eestis
KMS § 16 lg 2 p 2

(vabatahtliku 20% määraga maksustamise õigusega, kui ei ole eluruum)
KMS § 16 lg 3 p 1
maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
KMD: lahter 1, 4;
majutus lahter 2, 4;
üür-rent lahter 8, kui ei ole vabatahtlikult maksustatud
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus (majutusteenus, ehitamine, ehitus- ja paigaldustöö, sealhulgas remondi- ja hooldustöö jms)

KMS § 10 lg 4 p 1
Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

 

Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

Kinnisasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 1)

registreerimiskohustus, asukohariigi maksumäär*

VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Kinnisasja rent ja üür välisriigis Ei ole deklareeritav Eestis Ei ole deklareeritav Eestis Ei ole deklareeritav Eestis Ei ole deklareeritav Eestis Ei ole deklareeritav Eestis Ei ole deklareeritav Eestis

Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenuste osutamisel peab Eesti maksukohustuslane ennast üldjuhul registreerima maksukohustuslasena selles riigis. 0% maksustatava käibe deklareerimine Eestis (*) on võimalik ainult juhul, kui kinnisasja asukohariigis ei teki registreerimise kohustust või osutatakse teenust kinnisasja asukohariigi maksukohustuslasele ja teenusele rakendub pöördkäibemaks. Rendi ja üüriteenuste osutamine on teise riigi maksuvaba käive, mida Eestis ei deklareerita.

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Eestis osutatav kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- või meelelahutusteenus või messi või näitusega seotud teenus ning asjaomase ürituse korraldamine ja sellega seotud kõrvalteenused Teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)


20%
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 2)

20%
Teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik
Eesti (§ 10 lg 2 p 2)

20%
Teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik
Eesti (§ 10 lg 2 p 2)

20%
Eestis osutatav haridusteenus:
alus-, põhi-, kutse- või kõrghariduskoolitus
hariduskoolitus maksuvaba (§ 16 lg 1 p 6) hariduskoolitus maksuvaba
(§ 16 lg 1 p 6)
hariduskoolitus maksuvaba
(§ 16 lg 1 p 6)
hariduskoolitus maksuvaba
(§ 16 lg 1 p 6)
hariduskoolitus maksuvaba
(§ 16 lg 1 p 6)
hariduskoolitus maksuvaba
(§ 16 lg 1 p 6)
Eestis osutatav sissepääsuteenus või sellega seotud kõrvalteenus

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 2 p 21

 

Eesti (§ 10 lg 1) 20%  Eesti (§ 10 lg 1) 20% Eesti (§ 10 lg 2 p 21 ) 20% Eesti (§ 10 lg 1) 20% Eesti (§ 10 lg 2 p 21) 20% Eesti (§ 10 lg 1) 20%
KMD: lahtrid 1, 4;


hariduskoolitus lahter 8
KMD: lahtrid 1, 4;


hariduskoolitus lahter 8
KMD: lahtrid 3, 3.1;
sissepääsuteenus lahter 1, 4

hariduskoolitus lahter 8
KMD: lahtrid
1, 4


hariduskoolitus lahter 8
KMD: lahter 3;
sissepääsuteenus lahter 1, 4

hariduskoolitus lahter 8
KMD: lahtrid
1, 4;


hariduskoolitus lahter 8
VD: – VD: – VD: + (0% määraga teenus) VD: – VD: – VD: –

 

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Välisriigis osutatav kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- või meelelahutusteenus või messi või näitusega seotud teenus ning, asjaomase ürituse korraldamine ja sellega seotud kõrvalteenused

KMS § 10 lg 1; § 10 lg 4 p 2;
§ 10 lg 4 p 9
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1),

20%
ürituse toimumise riik(§ 10 lg 4 p 2)
0% (§ 15 lg 4 p 1) 
teenuse saaja asukohariik(§ 10 lg 4 p 9),
0% (§ 15 lg 4 p 1)
ürituse toimumise riik(§ 10 lg 4 p 2)
0% (§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik(§ 10 lg 4 p 9),
0% (§ 15 lg 4 p 1)
ürituse toimumise riik(§ 10 lg 4 p 2)
0% (§ 15 lg 4 p1)
KMD: lahter 1, 4 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3, 3.1 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Välisriigis osutatav maksuvaba haridusteenus ei deklareerita
Eestis
ei deklareerita Eestis ei deklareerita Eestis ei deklareerita Eestis ei deklareerita Eestis ei deklareerita Eestis
Välisriigis osutatav sissepääsuteenus või sellega seotud kõrvalteenus ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis
ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis
ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis
ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis
ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis
ürituse toimumise riik
ei deklareerita Eestis

Lahtris 1 nimetatud teenus on 0% maksustatav teisele LR maksukohustuslasele/ühendusevälise riigi ettevõtjale osutamisel. Teistele isikutele osutatuna on 0% maksustatava käibe deklareerimine Eestis on võimalik ainult juhul, kui ürituse toimumise riik ei nõua maksukohustuslasena registreerimist. Üldjuhul sissepääsuteenusele riigid pöördmaksustamist ei rakenda.

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Reisijatevedu Eestis
KMS § 10 lg p 3
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 3)
20%

Eestit läbiv rahvusvaheline
reis

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

0%
(§ 15 lg 4 p 13)

KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4;
rahvusvaheline lahter 3
KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4;
rahvusvaheline lahter 3
KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4;
rahvusvaheline lahter 3
KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4; rahvusvaheline lahter 3 KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4;
rahvusvahel. lahter 3
KMD: Eesti-sisene lahter 1, 4;
rahvusvaheline lahter 3
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Reisijatevedu väljaspool Eestit mõne liikmesriigi siseselt
Riigisisestele reisijateveo teenustele riigid pöördmaksu ei rakenda
veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär veo toimumise riik ja selle riigi maksumäär
Rahvusvaheline reis väljaspool Eestit

KMS § 10 lg 4 p 4

Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Ei ole Eesti
§ 10 lg 4 p 4
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –

 

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Restorani- ja toitlustusteenus Eestis
(v.a laeval, lennukis, rongis rahvusvahelise reisi ajal)

KMS § 10 lg 2 p 4
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
Eesti
(§ 10 lg 2 p 4)

20%
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Restorani- ja toitlustusteenus väljaspool Eestit
(v.a laeval, lennukis, rongis rahvusvahelise reisi ajal)

KMS § 10 lg 4 p 51
teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär teenuse osutamise riik ja selle riigi maksumäär

Restoraniteenus on müüja ruumides osutatav teenus, toitlustusteenus on ostja poolt soovitud ruumides osutatav teenus.

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Restorani- ja toitlustusteenus EL territooriumil laeval, lennukis mis väljub rahvusvahelisele reisile Eestist Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
Eesti
(§ 10 lg 2 p 5)
0%
(§ 15 lg 4 p 2)
- rongis

KMS § 10 lg 2 p 5
20% 20% 20% 20% 20% 20%
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
KMD: laev, lennuk lahter 3,
rong lahtrid:
1, 4
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Restorani- ja toitlustusteenus EL territooriumil laeval, lennukis, mis väljub rahvusvahelisele reisile teisest liikmesriigist
KMS § 10 lg 4 p 5
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
reisi lähteriik
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
- rongis reisi lähteriigi käibemaks reisi lähteriigi käibemaks reisi lähteriigi käibemaks reisi lähteriigi käibemaks reisi lähteriigi käibemaks reisi lähteriigi käibemaks

 

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Töö Eestis asuva vallasasjaga või selle hindamine

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 2 p 7
KMS § 10 lg 4 p 9
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)


20%
vallasasja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 7

20%
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)


0%
(§ 15 lg 4 p 1)
vallasasja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 7)

20%
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)


0%
(§ 15 lg 4 p 1)
vallasasja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 7)

20%
KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid 1, 4 KMD: lahter 3 KMD: lahtrid 1, 4
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Töö välisriigis asuva vallasasjaga või selle hindamine

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 3
KMS § 10 lg 4 p 9
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
vallasasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 3)

vallasasja asukohariigi
käibemaks
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
vallasasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 3)

vallasasja asukohariigi
käibemaks
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
vallasasja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 3)

vallasasja asukohariigi
käibemaks
KMD: lahtrid 1, 4   KMD: lahtrid 3, 3.1   KMD: lahter 3  
VD: –   VD: +   VD: –  

Lahtris 2 nimetatud teenus (töö välisriigis asuva vallasasjaga või selle hindamine) on 0% maksustatav teisele LR maksukohustuslasele / ühendusevälise riigi ettevõtjale osutamisel. Teistele isikutele osutatuna on 0% maksustatava käibe deklareerimine Eestis on võimalik ainult juhul, kui vallasasja asukoha riik ei nõua maksukohustuslasena registreerimist.

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Transpordivahendi lühiajaline (kuni 30 p, laevad kuni 90 p) rendileandmine Eestis

KMS § 10 lg p 6
Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%

 

Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%

 

Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%
Eesti (§ 10 lg 2 p 6)

20%
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Transpordivahendi lühiajaline (kuni 30 p, laevad kuni 90 p) rendileandmine välisriigis

KMS § 10 lg 4 p 41
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis
transpordivahendi asukohariigi käibemaks rendileandmisel
välisriigis

Transpordivahendi pikaajalisele rendile andmine (v.a huvi- ja lõbusõidulaev)

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 9
KMS § 10 lg 2 p 61
KMS § 10 lg 4 p 42 

teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 61)
20%
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 42)

 
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 42)

 
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: -  KMD: lahter 3

KMD: - 

VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –

 

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Vahendusteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib Eestis

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 2 p 11
KMS § 10 lg 4 p 9
Teenuse saaja asukohariik
Eesti (§ 10 lg 1)20%
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 11)

20%
Teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 11)

20%
Teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)0%
(§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 11)


20%
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
3, 3.1
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahtrid
1, 4
KMS §15 lg 4 p 7 – kui vahendatakse § 15 lg 3 punktis 1, 3-6 ja 10 nimetatut kaupa või § 15 lg 4 punktides 2-4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust 0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
0%
§ 15 lg 4 p-s 7 nimetatud juhtudel
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: + (ainult
§ 15 lg 4 p 1 korral)
VD: – VD: – VD: –

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Vahendusteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib mõnes teises liikmesriigis, v.a Eesti

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 8
KMS § 10 lg 4 p 9
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)


20%
riik, kus tekib vahendatava tehingu käive
(§ 10 lg 4 p 8)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)


0%
(§ 15 lg 4 p 1)
riik, kus tekib vahendatava tehingu käive
(§ 10 lg 4 p 8)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)


0%
(§ 15 lg 4 p 1)
riik, kus tekib vahendatava tehingu käive
(§ 10 lg 4 p 8)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
KMS § 15 lg 4 p 7 – kui vahendatakse § 15 lg 3 punktis 1, 3-6 ja 10 nimetatut kaupa või § 15 lg 4 punktides 2-4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
Vahendusteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis
KMS § 15 lg 4 p 7
0% 0% 0% 0% 0% 0%
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: + (ainult
§ 10 lg 4 p 9 alusel)
VD: – VD: – VD: –

Lahtris 1 nimetatud teenus on 0% maksustatav teisele LR maksukohustuslasele/ühendusevälise riigi ettevõtjale osutamisel. Teistele isikutele osutatuna on 0% maksustatava käibe deklareerimine Eestis on võimalik ainult juhul, kui vahendatava tehingu toimumise riik ei nõua maksukohustuslasena registreerimist.

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenused (nn mittemateriaalsed teenused), v.a digiteenused
KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 9
KMS § 10 lg 5
teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 5)

0%
(§ 15 lg 4 p 1)
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3

Digiteenused
KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 9
KMS § 10 lg 5
KMS § 101

teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

 

 

 

20%

teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 101 lg 1)

 

 

20%

teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

 

 


0%
(§ 15 lg 4 p 1)

Eesti, kui selliste digiteenuste käive ei ületanud eelmisel ja ei ületa ka jooksval aastal 10 000 eurot ja ei ole vabatahtlikult määratud käibe tekkimise kohaks teenuse saaja asukohariiki (§ 101 lg 5); teenuse saaja asukohariik, kui selliste digiteenuste käive aastas on üle 10 000 euro või on vabatahtlikult määratud käibe tekkimise kohaks teenuse saaja riik (§ 101 lg-d 4 ja 6)

20%, kui käibe tekkimise koht on Eesti; registreerimiskohustus saaja riigis või MOSS erikord ning teenuse saaja riigi maksumäär, kui käibe tekkimise koht on teenuse saaja riik

teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 4 p 9)

 

 

 

0%
(§ 15 lg 4 p 1)

teenuse saaja asukohariik
(§ 10 lg 5)

 

 

 

0%
(§ 15 lg 4 p 1)

KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid 1, 4 (kui käibe tekkimise koht on Eesti) või ei deklareerita (kui käibe tekkimise koht on teenuse saaja riik) KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
Maksuvaba finantsteenus
KMS § 16 lg 21
maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba maksuvaba
KMD: lahter 8 KMD: lahter 8 KMD: lahter 8 KMD: lahter 8    
Vabatahtliku 20% määraga maksustamise õigusega, ainult siseriikliku käibe korral
KMS § 16 lg 3 p 3
20% 20% maksuvaba 20% maksuvaba maksuvaba
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 8 KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 8
sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega (§ 29 lg 1)
KMD: lahter 8
sisendkäibemaksu
mahaarvamise õigusega (§ 29 lg 1)
Maksustatav finantsteenus –
teenus, mida ei ole nimetatud KMS § 16 lg 21 loetelus

KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 4 p 9
20% 20% 0%
(§ 15 lg 4 p 1)
20% 0%
(§ 15 lg 4 p 1)
0%
(§ 15 lg 4 p 1)
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
3, 3.1
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahter 3
VD: – VD: – VD: + (ainult 0% käive) VD: – VD: – VD: –

 

Teenus Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui teenus osutatakse:
Teisele Eesti maksukohustuslasele Eesti mittemaksukohustuslasele Teise LR
maksukohustuslasele
Teise LR mittemaksukohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte-ettevõtjale
Eesti sisesed kaubaveoteenused
(sh pärast imporditud kauba lahtitollimist)
KMS § 10 lg 1
KMS § 10 lg 2 p 8
KMS § 10 lg 4 p 9
Teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahtrid
1, 4
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Kaubaveoteenused Eestist teise liikmesriiki
KMS § 10 lg 2 p 8
KMS § 10 lg 2 p 9
KMS § 10 lg 4 p 9
Teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Teenuse osutaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 2 p 8)

20%
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahtrid 3, 3.1 KMD: lahtrid
1, 4
KMD: lahter 3 KMD: lahtrid
1, 4
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Kaubaveoteenused teisest liikmesriigist Eestisse või väljaspool Eestit, sh ühendusevälise riigi sisene vedu ja ühenduseväliste riikide vaheline vedu
KMS § 10 lg 4 p 6  KMS § 10 lg 4 p 9
Teenuse saaja asukohariik Eesti (§ 10 lg 1)

20%

Veo algusriigi käibemaksumäär

Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Veo algusriigi käibemaksumäär Teenuse saaja asukohariik (§ 10 lg 4 p 9)

0% (§ 15 lg 4 p 1)
Veo algusriigi käibemaksumäär
KMD: lahtrid
1, 4
  KMD: lahtrid 3, 3.1   KMD: lahter 3  
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Kaubaveoga seotud
KMS § 10 lg 8 nimetatud kõrvalteenus
Kõrvalteenuse saaja asukohariik Eesti Kõrvalteenuse osutamise riigi maksumäär Kõrvalteenuse saaja asukohariik Kõrvalteenuse osutamise riigi
maksumäär
 
Kõrvalteenuse saaja asukohariik Kõrvalteenuse osutamise riigi maksumäär

Erisätted


Käibemaksuseaduse § 15 lg 4 punktides 8–11 nimetatud teenuste puhul on maksumääraks 0% olenemata sellest, kellele teenust osutatakse.

8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis;

9) kauba eksportimiseks* osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;

10) kauba importimiseks** osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;

11) kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki.

* Kauba ekspordi mõiste sätestab KMS § 5

** Kauba impordi mõiste sätestab KMS § 6
 

02.05.2019