Käibemaksukohustuslase meelespea

Sellest juhendist leiate info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.

Käibemaksukohustuslasena on teil õigus oma käibemaksukohustusest maha arvata samal maksustamisperioodil maksustatava käibe tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasumisele kuuluv käibemaks (sisendkäibemaks). 

Kui ettevõtlus puudub või kui kaubad ja teenused on soetatud maksuvaba käibe tarbeks, siis sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.
 

Käibemaksukohustuslase kohustused


Käibemaksukohustuslasena tuleb teil alates registreerimise päevast täita käibemaksukohustuslase kohustusi, sh:

 • lisama võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu;
 • esitama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavaid arveid;
 • säilitama dokumente ja pidama arvestust;
 • arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma ja tasuma käibemaksu.


Käibemaksukohustuslase maksukalender
 

Kuupäev Kohustus Kes esitab
Iga kuu 20. kuupäev Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ning käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF) esitamine Kõik käibemaksukohustuslased
Käibemaksu tasumine
Iga kuu 20. kuupäev Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine Käibemaksukohustuslased, kes müüvad kaupu või osutavad teatud teenuseid teiste Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele
Iga kuu 10. kuupäev Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja tööstuskindlustusmakse deklaratsiooni (vorm TSD) esitamine
NB! Alates 1. juunist 2019 ei ole käibemaksukohustuslasel kohustust esitada maksudeklaratsiooni TSD (nulldeklaratsiooni), kui maksukohustuslasel ei olnud maksukohustust ega maksukohustust mõjutavaid asjaolusid.
Käibemaksukohustuslased, kellel oli kohustus esitada vormi TSD
Maksude ja maksete tasumine esitatud vormi TSD alusel

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

Maksu- ja Tolliamet teavitab kõiki uusi käibemaksukohustuslasi kuue kuu jooksul pärast registreerimist igakuiselt deklaratsioonide KMD ja TSD esitamise tähtaegadest e-kirjaga.
 

Deklaratsioonide esitamisest

 • Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.
 • Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15 (näiteks kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud alates 18. kuupäevast), siis võib esimese perioodi käibe deklareerida koos järgmise maksustamisperioodi käibega, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe käibedeklaratsiooni.
 • Kõik deklaratsioonid on võimalik esitada elektroonselt e-MTA. Infot e-MTA kasutajakonto ja pääsuõiguste kohta leiate lehelt „Kasutajakonto ja pääsuõigused".
 • Käibedeklaratsiooni (KMD) ja selle lisa (KMD INF) esitamine paberil on lubatud ainult isikutel, kes on olnud käibemaksukohustuslased vähem kui 12 kuud ja ei kajasta käibedeklaratsiooni lisal rohkem kui 5 arvet. Isikud, kes on olnud käibemaksukohustuslased üle 12 kuu ja/või kajastavad käibedeklaratsiooni lisal rohkem kui 5 arvet, võivad käibedeklaratsiooni ja selle lisa paberil esitada ainult Maksu- ja Tolliametile esitatud motiveeritud taotluse alusel.
 • Deklaratsiooni TSD esitamine paberil on lubatud ainult juhul, kui TSD lisal 1 on täidetud kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat. 
   

Äripartnerite käibemaksukohustuslase (KMKR) numbri kontrollimine

Abiinfo

16.12.2020