Toetus lapse sünni korral

Töötajale võib tulumaksuvabalt maksta lapse sünni korral toetust viie kuu maksuvaba tulu ulatuses (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 7).

2018. aastal on tulumaksuvaba toetuse piirmäär 2500 eurot.

Mitmike sünni korral võib maksuvabastust kohaldada maksuvaba piirmäära ulatuses iga lapse kohta. Näiteks kaksikute sünni korral võib tööandja 2018. aastal maksta tulumaksuvabalt toetust kuni 5000 eurot.

Toetust võib maksta nii isa kui ka ema tööandja.

Nimetatud toetus maksustatakse sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustustatud isiku korral kohustusliku kogumispensioni maksega.

Väljamakse tegija deklareerib toetuse lapse sünni puhul residendist isiku puhul maksudeklaratsiooni TSD lisas 1 väljamakse liigiga 14.

Maksuvaba piirmäära ületav sünnitoetus deklareeritakse väljamakse liigiga 10, 11 või 12.
 

24.01.2018