Matusetoetuse maksustamine

Matusetoetus on füüsilise isiku maksustamisele kuuluv tulu (tulumaksuseaduse § 19 lg 2).
Toetuse maksustamine sõltub sellest, kas toetuse saajal on toetuse andjaga lepinguline suhe või mitte. Juhul, kui toetus makstakse isikule, kellega on väljamaksjal lepinguline suhe, maksustatakse väljamakstav toetus  nagu palgatulu, kõigi tööjõumaksudega.

Juhul, kui toetuse saajaga puudub lepinguline suhe, tuleb väljamakstavalt toetuselt kinni pidada ainult tulumaks TuMS § 41 p 13 alusel ning väljamakse deklareeritakse vorm TSD lisal 1 väljamakse liigiga 55.
 

16.02.2016