TSD

Maksudeklaratsioon TSD on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“.

Kujundatud pabervormid »
 

TSD tehnilised spetsifikatsioonid


Üldised dokumendid
 
TSD andmekoosseis (686.48 KB, RTF) 01.01.2016
TSD lisa 1 väljamakseliikide tabel alates 01.01.2018 (28.15 KB, XLSX) 13.11.2017
TSD lisa 1 väljamakseliikide tabel (17 KB, XLSX) 19.09.2016
TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel (98.5 KB, XLS) 11.09.2017
XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
TSD xml formaadi struktuur (4.81 MB, DOC) 16.10.2017
TSD xml formaadi struktuur (139.35 KB) 16.10.2017
TSD xml näide (28.8 KB, XML) 16.10.2017
ESD xml formaadi struktuur (369 KB, DOC) 20.01.2015
ESD xml formaadi struktuur (8.4 KB) 20.01.2015
ESD xml näide (1.42 KB, XML) 19.11.2014
TSD esitamine x-tee teenuse kaudu (109.4 KB, PDF) 26.06.2015
CSV-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
TSD csv formaadi struktuur (68.5 KB, DOC) 03.10.2014
X-tee v6 teenuste WSDL-failid 
downloadmime.wsdl (7.84 KB) 16.01.2018 UUS!
uploadmime.wsdl (8.84 KB) 16.01.2018 UUS!
Vormi INF 14 (esitatakse alates 20.04.2018) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
INF 14 xml formaadi struktuur (359.5 KB, DOC) 13.11.2017
INF 14 xml formaadi struktuur (9.4 KB, XML) 14.11.2017
INF 14 näide (1.68 KB, XML) 13.11.2017
Vormi INF 14 (esitatakse alates 01.02.2016) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid
 
INF 14 xml formaadi struktuur (219 KB, DOC) 26.11.2015
INF 14 xml formaadi struktuur (7.28 KB, XML) 26.11.2015
INF 14 näide (1.92 KB, XML) 26.11.2015
Vormi XF 11 (pankadele hoiuseintresside deklareerimiseks alates 01.01.2018) XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid ja näited
 
XF 11 xml formaadi struktuur (54.58 KB) 26.09.2017
XF 11 xml näide (1.68 KB, XML) 26.09.2017
XF 11 csv näide (332 BAITI) 26.09.2017

Deklaratsiooni saab esitada e-maksuametis/e-tollis kas käsitsi sisestades või failist laadides. Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist.

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada üle X-tee, liidestades raamatupidamisprogrammi e-maksuameti/e-tolliga.

TSD lisa 1 täitmise videojuhend »


Juhised

15.11.2017 Varjatud kasumieraldise maksustamine alates 1. jaanuarist 2018
03.01.2017 Näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta 2017. aastal
05.10.2016 TSD lisa 7 täitmise näited
14.07.2016 TSD 2016 lisa 1 osa 1b täitmise näited
05.01.2016 TSD 2016 lisa 1 osa 1a täitmise näited
10.12.2015 Muudatused TSD täitmises alates 01.01.2016
09.02.2015 Maksudeklaratsiooni ESD esitamine 2015. aastal
05.02.2015 TSD esitamine xml-failist laadides
03.02.2015 TSD 2015 lisa 3 täitmise näited
27.01.2015 TSD 2015 lisa 2 osa 1a täitmise näiteid
03.11.2014 Sotsiaalmaksu deklareerimisest TSD 2015 lisas 1
17.10.2014 TSD 2016 lisa 5 täitmise näited
13.10.2014 Olulisemad muudatused lisadel 5, 7, INF 1 ja TD

Abiinfo

TSD-ga seotud küsimused palume saata e-posti aadressil ariklient@emta.ee.

 

 

16.01.2018