Töötuskindlustusmakse määrad

Töötuskindlustusmakse määrad kehtestab Vabariigi Valitsus TKindlS §-s 41 kehtestatud piirides (kindlustatul 0,5–2,8%, tööandjal 0,25–1,4%).

2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2021. aasta lõpuni on töötaja maksemäär 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8%.

Maksumäärade muutmisel hakkavad uued maksemäärad kehtima kassapõhiselt kalendriaasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Seega, esimest korda deklareeritakse uute maksemääradega töötuskindlustusmaksed vastava aasta jaanuarikuu vormil TSD, mille esitamise tähtaeg on 10. veebruar.

Aasta(d) Töötaja maksemäär Tööandja maksemäär Vabariigi Valitsuse määrus
Töötuskindlustusmakse määrad
kuni 31.05.2009 0,6% 0,3% 19.11.2009. aasta määrus nr 175
01.06.–31.07.2009 2% 1% 30.04.2009. aasta määrus nr 71
01.08.–31.12.2009 2,8% 1,4% 02.07.2009. aasta määrus nr 116
2010 2,8% 1,4% 19.11.2009. aasta määrus nr 175
2011 2,8% 1,4% 04.11.2010. aasta määrus nr 157
2012 2,8% 1,4% 01.12.2011. aasta määrus nr 145
2013 2% 1% 25.09.2012. aasta määrus nr 76
2014 2% 1% 28.11.2013. aasta määrus nr 167
2015–2021 1,6%

0,8%

 

26.09.2014. aasta määrus nr 151
11.09.2015. aasta määrus nr 92

21.09.2017 aasta määrus nr 141 

 

20.11.2018