Riikidepõhise aruande esitajast teatamine

Suurkontserni (konsolideeritud käive ületab 750 miljonit eurot) Eesti liige (äriühing) peab vabas vormis esitama teate (notification) riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja (konsterni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta kas:

Teade tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks (või 6 kuud majandusaasta lõpust).

Riikidepõhise aruande (CbC report) esitamise kohustus on kehtestatud maksualase teabevahetuse seadusega, kuid selle aluseks on ELi direktiiv ja OECD mudel.

Emaettevõtja välisriigi maksuhaldurile esitatud kontserni riikidepõhise aruande põhjal edastab välisriigi maksuhaldur Eesti liiget puudutava sisulise info Eesti maksuametile rahvusvahelise teabevahetuse kaudu.

Lisainfo

Abiinfo


Küsimuste korral palume pöörduda jurisik@emta.ee või telefonil 880 0812.
 

07.12.2017