Riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitamine

Kes peavad riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitama

Lähtudes EL Nõukogu direktiivist 2016/881/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist ning Country-by-Country Reporting mitmepoolsest kokkuleppest, on hargmaiste ettevõtete kontsernidel kohustus edastada teavet kontserni tulu, maksude ja äritegevuse kohta. Aruanne täidetakse eraldi iga maksujurisdiktsiooni osas, kus kontsern tegutseb.

Riikidepõhine aruanne esitatakse selle kontserni kohta, kelle kogu konsolideeritud müügitulu riikidepõhises aruandes hõlmatavale majandusaastale eelneval majandusaastal oli suurem kui 750 miljonit eurot.

Riikidepõhise aruande esitajast teatamine

Suurkontserni (konsolideeritud tulu ületab 750 miljonit eurot) Eesti maksuresidendist liige peab vabas vormis esitama teate (notification) riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja (konsterni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta kas:

  • digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee või
  • e-MTA rubriigi „Suhtlus" menüüpunkti „Kirjavahetus" kaudu.

Teade tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks (või 6 kuud majandusaasta lõpust).

Riikidepõhise aruande (CbC report) esitamise kohustus on kehtestatud maksualase teabevahetuse seadusega, kuid selle aluseks on ELi direktiiv ja OECD mudel.

Emaettevõtja välisriigi maksuhaldurile esitatud kontserni riikidepõhise aruande põhjal edastab välisriigi maksuhaldur Eesti liiget puudutava sisulise info Eesti maksuametile rahvusvahelise teabevahetuse kaudu.

Millal tuleb deklaratsioon esitada

Riikidepõhise aruande deklaratsioon eelmise aasta andmetega tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

Deklaratsiooni täitmine

Deklaratsiooni vorm on kehtestatud Rahandusministri määrusega.
 
Failide tehniline spetsifikatsioon

Lisa 15 Deklaratsiooni vorm „Riikidepõhine aruanne” (PDF)

Cbcxml_v2.0.xsd (25.31 KB)

isocbctypes_v1.1.xsd (103.62 KB)

oecdcbctypes_v5.0.xsd (9.75 KB)

Alates 1. veebruarist 2021 muutus riikidepõhise aruande deklaratsioonivorm vastavalt OECD ja Euroopa Komisjoni poolt kasutuselevõetud versioonile 2.0.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA olev vorm on muudatustega kooskõlas ning siin veebilehel on avaldatud XML-vorm v2.0.

Kus ja kuidas saab deklaratsiooni esitada

Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile e-teenuste keskkonna e-MTA vahendusel elektroonselt XML-formaadis failiga laadides või andmeid sisestades.

Riikidepõhise aruande deklaratsiooni esitamiseks:

  1. sisenege e-MTAsse;
  2. valige menüüs „Aruanded" ja seejärel jaotise „Teabevahetuse deklaratsioonid" alt „Riikidepõhine aruanne";
  3. deklaratsioonide loetelu lehel valige failiga laadimiseks „Impordin aruande“ või andmete sisestamiseks „Sisestan aruande".
Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni täisversiooni esitamiseks andmeid sisestades vajutage nupule „Esitan“. Valides nupult „... Veel" „Loobun ja kustutan" kustutatakse deklaratsioon. Valides nupult „... Veel" „Salvestan ja jätkan hiljem" ilmub deklaratsioon „Pooleli" staatuses deklaratsioonide nimekirja. „Pooleli" staatuses deklaratsiooni on võimalik kustutada või esitada, vajutades vastavale ikoonile.

Pärast nupule „Esitan“ vajutamist toimub andmete kontroll (faili valideermine). Vigade korral kuvatakse kasutajale informatsioon vigade kohta ja deklaratsiooni on vaja parandada. Kui vigu ei leidunud, siis ilmub deklaratsioon „Esitatud" staatuses deklaratsioonide nimekirja.

Deklaratsiooni andmete muutmine

Andmete muutmiseks tuleb fail uuesti laadida või andmed uuesti sisestada.

Abiinfo

Küsimuste korral palume pöörduda ariklient@emta.ee või telefonil 880 0812.
21.09.2021